Top

Apel –anulare ca netimbrat

Dosar nr.594/253/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.38

Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009

Asupra apelului civil, tribunalul, deliberând, reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 698 din 12 noiembrie 2008, Judecătoria Măcin a respins acţiunea principală formulată de reclamantul ……, a admis cererea reconvenţională formulată de pârâta …… şi a încredinţat pârâtei reclamante spre creştere şi educare pe minora …… şi a obligat pe reclamantul-pârât la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorei.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că între momentul pronunţării sentinţei civile nr. 192 din 2 aprilie 2008 şi până în prezent nu s-au schimbat împrejurările care au fost avute în vedere la pronunţarea aceleaşi sentinţe prin care s-a stabilit domiciliul minorei la mamă. Instanţa a mai apreciat că nu este în interesul minorei ca de ea să aibă grijă bunica paternă, în locul mamei minorei.

Impotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs reclamantul pârât.

Prin Încheierea din 5 februarie 2009, Tribunalul Tulcea, în raport de dispoziţiile art. 2821) Cod proc. civ., a stabilit calea de atac ca fiind apelul.

In apel, tribunalul a constatat că, deşi reclamantul-pârât apelant a fost citat cu menţiunea timbrării cererii de apel cu suma de 3 lei şi 0,15 lei timbru judiciar, acesta nu a timbrat calea de atac promovată.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit, sancţionându-se cu anularea acţiunii sau a cererii.

Aşa fiind, văzând că apelantul nu a timbrat cererea de apel, urmează a anula apelul ca netimbrat.

Tags: