Top

Recurs-Plângere contravenţională – Contravenţie la regimul circulaţiei

Dosar nr.634/253/2008

DECIZIA CIVILĂ NR.87

Şedinţa publică din data de 05 februarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Prin plângerea nemotivata formulata si înregistrată la Judecătoria Măcin sub nr. 634/253/ 29.o7.2008 contestatorul ….. a solicitat anularea procesului – verbal de contravenţie seria CC nr. 0599474/22 iulie 2008 încheiat de Politia oraş Macin.

Prin sentinţa civilă nr.700/12 nov.2008 Judecătoria Măcin a respins plângerea formulată de contestator.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

În procesul – verbal s-a reţinut că pe 22 iulie 2008 ,pe DN 22E în com. Garvăn, jud. Tulcea autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare …. condus de ….. circula cu viteza de 91 km / ora , fapta ce constituie contravenţie prev. de art. 121 al.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 si sancţionat de art. 102 al.2 din OUG 195/2002.

Deşi dosarul a fost înregistrat la 29 iulie 2008 , si i s-au acordat trei termene de judecata , contestatorul nu a înţeles să-şi motiveze plângerea pentru ca pe 12 noiembrie 2008 , după şedinţa sa fie depus la dosar motivele transmise prin fax.

Din aceste motive , rezulta ca pe de o parte procesul – verbal ar fi lovit de nulitate absoluta întrucât art. 121 al.1 din OUG 195/2002 nu prevede contravenţia. Pe de alta parte s-a invocat faptul că nu există dovada că ar fi circulat cu viteza de 91 km/oră şi nu s-a făcut dovada că operatorul care a lucrat pe aparatul radar este calificat.

La dosar s-a depus copia procesului – verbal de contravenţie , raportul întocmit de lucrătorul de politie care a încheiat procesul – verbal , planşe foto cu autoturismul având numărul de înmatriculare ….. , buletinul de verificare metrologica si atestatul lucrătorului de politie.

La soluţionarea cauzei instanţa a avut în vedere următoarele:

Contravenţia este prevăzuta de art. 121 al.1 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 aşa cum corect s-a scris in procesul – verbal .

Cu planşele foto depuse la dosar se face dovada ca ….. a circulat prin localitatea Garvăn, jud. Tulcea cu viteza de 91 km/ora.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs petentul ….., criticând-o ca fiind ca netemeinică şi nelegală.

Examinând hotărârea atacată, sub aspectul motivelor invocate prin plângerea formulată, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este neîntemeiat.

Astfel, din probele administrate în cauză, se reţine că, recurentul petent a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat contravenţional şi anume că pe 22 iulie 2008, pe DN 22 E în com.Garvăn jud.Tulcea, a condus autoturismul marca Mercedes cu nr.de înmatriculare ….. circulând cu viteza de 91 km/h., faptă ce constituie contravenţia prevăzută de art.121 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 şi sancţionată de art.102 al.2 din OUG nr.195/2002.

Prin plângerea formulată, recurentul petent a susţinut că procesul verbal de contravenţie este lovit de nulitate absolută întrucât art.121 al.2 al OUG 195/2002 nu prevede contravenţia şi de asemenea s-a invocat faptul că nu există dovezi că ar fi circulat cu viteza de 91 km./h. şi de asemenea nu s-a făcut dovada că operatorul care a lucrat pe aparatul radar este calificat.

Aceste susţineri sunt neîntemeiate întrucât contravenţia reţinută în sarcina recurentului petent este prevăzută de art.121 al.2 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002 aşa cum corect s-a trecut în procesul verbal atacat.

Totodată, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv proces verbal de contravenţie, raportul întocmit de lucrătorul de poliţie care a întocmit procesul verbal, planşele foto cu autoturismul având nr.de înmatriculare ……, buletinul de verificate metrologică şi atestatul lucrătorului de poliţie se face dovada că recurentul petent a circulat în localitatea Garvăn jud.Tulcea cu viteza de 91 km./h.

Pentru aceste considerente, hotărârea instanţei de fond fiind temeinică şi legală, urmează a respinge recursul ca nefondat.

Tags: