Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2911/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.37

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.5390/327/2008 din 07 noiembrie 2008, condamnata ………. a solicitat întreruperea executării pedepsei de 12 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.37/2006 a Tribunalului Tulcea, pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

În motivare petenta a arătat că, cei cinci copii ai săi se află în grija mamei sale care este foarte bolnavă, iar casa în care locuiesc a fost incendiată şi ncesită repraţii.

Prin sentinţa penală nr.1315 din 27 noiembrie 2008 Judecătoria Tulcea a dispus declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Tribunalului Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe cauza s-a înregistrat la data de 05 decembrie 2008 sub nr.2911/88/2008.

La termenul de judecată din 06 ianuarie 2009, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul socrilor petentei, unde se află copii săi.

Examinând cauza, în raport de concluziile referatului de anchetă socială, efectuat de Primăria comunei Valea Nucarilor, judeţul Tulcea, tribunalul reţine că, din cei cinci copii ai petentei doar trei se mai regăsesc în grija bunici paterne, minora ………. se află în centrul de plasament Tulcea, iar minora ………., în vârstă de 16 ani este plecată în Italia.In prezent bunica paternă fiind bolnavă şi-a exprimat dorinţa de a fi internaţi şi ceilaţi trei minori într-un centru de plasament, deoarece nu îi mai poate întreţine, creşte şi educa.

Potrivit art.455 raportat la 453 lit.c cod pr.penală, întreruperea poate fi dispusă când se constată că, din cauza unei împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familia sau unitatea la care lucrează.

In speţă, nu pot fi identificate astfel de împrejurări speciale, în sensul art.453 lit.c cod pr.penală. iar lăsarea în libertate a petentei pentru o perioadă scurtă de 3 luni, nu are cum să îmbunătăţească în vreun fel situaţia actuală a familiei sale.

Pentru aceste considerente, urmează să respingă cererea ca nefondată.

Petenta va fi obligat la plata sumei de 140 lei , cheltuieli judiciare către stat.

Întrucât petenta ………. a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă în sumă de 100 lei se va plăti din fondurile MJ în contul Baroului de avocaţi Tulcea pentru avocat ……..

Etichete: