Top

Declinarea competentei. Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2970/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.38

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2970/88/2008 la 16.12.2008, condamnatul ………, a solicitat întreruperea executării pedepsei închisorii aplicate de Tribunalul Tulcea , prin sentinţa penală nr.53/2008.

In motivarea cererii, petentul a arătat că trebuie să-şi ajute tatăl să renoveze casa, mai exact să învelească casa, deoarece în toamna anului aceasta a luat foc.

La dosar s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii în executarea căreia se află, mandatul cu nr.65/09 mai 2008 emis de Tribunalul Tulcea.

La termenul de judecată din 03 februarie 2009, petentul prezent în instanţă, a precizat că cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii a formulat-o când se afla în Penitenciarul Poarta Albă.

Instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Tulcea.

Examinând cauza din perspectiva excepţiei invocate, instanţa reţine că, petentul se află în executarea unei pedepse aplicată de Tribunalul Tulcea prin sentinţa penală nr. 53/2008 şi că, la momentul formulării cererii se afla deţinut în Penitenciarul Poarta Albă.

Potrivit art.456 cod pr.penală, competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei închisorii este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.

În speţă, faţă de cele reţinute, instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalul Constanţa.

Aşa fiind, competenţa soluţionării cauzei va fi declinată în favoarea acestei instanţe.

Întrucât petentul ……… a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Etichete: