Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

DOSAR NR.1969/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.47

Şedinţa publică din 10 februarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub numărul 1969/88/2008 din 14 iulie 2008, condamnatul ……. a solicitat întreruperea executării pedepsei privative de libertate pe motive medicale.

În motivarea cererii, condamnatul-petent a arătat că suferă de afecţiuni medicale ale capului, ficatului şi stomacului, afecţiuni ce îl pun în imposibilitatea de a executa pedeapsa.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale a inculpatului care să reliefeze afecţiunile de care suferă acesta şi dacă acestea pot fi tratate în reţeaua medicală a penitenciarelor.

Examinând cauza în raport de concluziile raportului de expertiză medico-legală întocmit de Serviciul medico-legal judeţean Tulcea, tribunalul retine că petentul ……. suferă de tulburarea de personalitate organică şi gastropatie funcţională, afecţiuni ce pot fi tratate în reţeaua medicală a penitenciarelor, iar petentul nu se afla în imposibilitatea de a executa pedeapsa, fiind apt de muncă.

Conform dispoziţiilor articolului 455 raportat la articolul 453 aliniat 1 litera a Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa reţine că, în speţă nu se regăsesc acele împrejurări speciale prevăzute de textul de lege mai sus citat.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

În baza articolului 192 aliniat 2 Cod procedură penală urmează a obliga petentul ……. la plata sumei de 187,10 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Contravaloarea expertizei medico-legale în sumă de 107,10 lei se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei, după cum urmează : în contul RO15TREZ645041XXX 000297 analitic medicină legală, beneficiar Spitalul Judeţean Tulcea suma de 63 lei, iar 44,10 lei în contul RO15TREZ645041XXX 000297, pentru Spitalul Judeţean Tulcea.

Pentru asigurarea dreptului la apărare, inculpatului i-a fost desemnat un aparator din oficiu, onorariul acestuia în suma de 40 lei, urmând a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei catre Baroul de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Etichete: