Top

Contopirea pedepselor

DOSAR NR.107/88/2009

SENTINTA PENALA NR.63

Sedinta publica din 24 februarie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata cu nr. 107/88/2009 petentul …. a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sent. penala nr. …/ 2008 a Judecatoriei Tulcea, sent. penala nr. …./2008 a Judecatoriei Tulcea si sentinta penala …. din 16 decembrie 2008 a Tribunalului Tulcea.

Cererea nu a fost motivata în fapt si în drept.

La dosar au fost atasate copiile hotarârilor de condamnare.

Analizând cererea se observa ca faptele care au generat cele 3 sentinte au fost comise înainte de ramânerea definitiva a vreunei hotarâri de condamnare astfel încât sunt incidente dispozitiile art. 33 si 36 Cod Penal.

Tribunalul constata astfel ca faptele pentru care au intervenit condamnarile pronuntate prin sent. penala nr. …/ 2008 a Judecatoriei Tulcea, sent. penala nr. …./2008 a Judecatoriei Tulcea si sentinta penala …. din 16 decembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, sunt concurente între ele.

Fata de cele expuse urmeaza sa fie admisa cererea formulata de petentul ….

În consecinta se va descontopi pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr… din 28 august 2008 a Judecatoriei Tulcea , ramasa definitiva prin neapelare la 22 septembrie 2008, în pedepsele componente astfel:

-1,6 ani închisoare pt. savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 -209 lit. g si i Cod Penal ( fapta din 9 februarie 2008 )

– 1 an închisoare pt. savârsirea infractiunii de violare de domiciliu prevazuta de art. 192 alin. 2 Cod Penal ( fapta din 9 februarie 2008 )

Totodata se va descontopi pedeapsa rezultanta de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 736 din 30 iulie 2008 a Judecatoriei Tulcea , ramasa definitiva prin neapelare la 22 septembrie 2008, în pedepsele componente astfel:

-1,6 ani închisoare pt. savârsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 si 4 -209 lit. g si e Cod Penal ( fapta din 31 iulie 2007)

– 1,6 ani închisoare pt. savârsirea infractiunii de violare de domiciliu prevazuta de art. 192 alin. 2 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal si art. 99 Cod Penal( fapta din 31 iulie 2007)

Tribunalul constata ca faptele pentru care au intervenit condamnarile pronuntate prin sent. penala nr. …./ 2008 a Judecatoriei Tulcea, sent. penala nr. …./2008 a Judecatoriei Tulcea si sentinta penala 359 din 16 decembrie 2008 a Tribunalului Tulcea, sunt concurente între ele.

În baza art. 33 Cod Penal si art. 36 alin 2 Cod Penal se vor contopi pedepsele aplicate prin cele 3 sentinte de condamnare în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare urmând ca petentul …. sa execute pedeapsa rezultanta de 2 ani închisoare.

Deduce arestul si perioada executata de la 9 iunie 2008 la zi.

Vor fi anulate mandatele de executare ale pedepsei emise în raport de cele 3 sentinte si dispune emiterea unui nou mandat în acord cu prezenta hotarâre.

În baza art. 192 alin 3 Cod Procedura Penala cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Etichete: