Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii – motive medicale

DOSAR NR.2571/88/2008

SENTINTA PENALA NR.64

Sedinta publica din 24 februarie 2009

Prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub numarul 2571/88/2008 din 15 octombrie 2008, condamnatul …. a solicitat întreruperea executarii pedepsei privative de libertate pe motive medicale.

În motivarea cererii, condamnatul-petent a aratat ca necesita a fi operat la creier, si nu a aratat de ce afectiuni medicale sufera.

În cauza s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale a petentului care sa reliefeze afectiunile de care sufera acesta si daca acestea pot fi tratate în reteaua medicala a penitenciarelor.

Examinând cauza în raport de concluziile raportului de expertiza medico-legala întocmit de Serviciul medico-legal judetean Tulcea, tribunalul retine ca petentul …. prezinta o tulburare de personalitate dissociala asociata cu un Sindrom migreoid în absenta semnelor si simptomelor clinice neurologice cu o vadita tendinta spre simulare.

Tot din concluziile raportului de expertiza medico-legala reiese ca afectiunile de care sufera petentul pot fi tratate în Reteaua Medicala a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si nu se afla în imposibilitatea de a executa pedeapsa privativa de libertate.

Conform dispozitiilor articolului 455 raportat la articolul 453 aliniat 1 litera a Cod procedura penala, executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când se constata pe baza unei expertize medico-legale ca cel condamnat sufera de o boala grava care face imposibila executarea pedepsei. În acest caz, executarea pedepsei se amâna pâna când starea de sanatate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa sa poata fi pusa în executare.

Având în vedere concluziile raportului de expertiza medico-legala, instanta retine ca, în speta nu se regasesc acele împrejurari speciale prevazute de textul de lege mai sus citat, nefiind demonstrat ca petentul ar suferi de o boala grava care face imposibila executarea pedepsei.

Pe cale de consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

În baza articolului 192 aliniat 2 Cod procedura penala urmeaza a obliga petentul …. la plata sumei de 230 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Contravaloarea expertizei medico-legale în suma de 76 lei se va plati din fondul Ministerului Justitiei, dupa cum urmeaza : în contul RO15TREZ645041XXX 000297 analitic medicina legala, beneficiar Spitalul Judetean Tulcea suma de 63 lei, iar 10 lei în contul RO15TREZ645041XXX 000297, pentru Spitalul Judetean Tulcea.

Pentru asigurarea dreptului la aparare, inculpatului i-a fost desemnat un aparator din oficiu, onorariul acestuia în suma de 100 lei, urmând a se plati din fondul Ministerului Justitiei catre Baroul de avocati Tulcea, pentru avocat …..

Etichete: