Top

Fond comercial – Incheiere procedura insolventa

Dosar nr.279/88/2007

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECŢIA CIVILĂ, COMERCIALĂ ŞI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.283

Şedinţa publică din 20 februarie 2007

Preşedinte :

T R I B U N A L U L :

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.279/88/2007 din 26 ianuarie 2007, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, a solicitat modificarea măsurii de protecţie specială plasament, pentru minorul………., de la Centrul de Plasament „Dumbrava” Babadag la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea, urmând ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, minorul a fost instituţionalizat de la vârsta de 6 ani, la cererea mamei sale pe motiv că nu are locuinţă şi nici condiţii materiale pentru a creşte copilul. De la acea dată mama minorului nu l-a mai căutat. Se mai arată că nu se mai ştie nimic de mama minorului şi nici de rudele acestuia.

Deoarece Centrul de Plasament „Dumbrava” Babadag s-a desfiinţat şi nu sunt îndeplinite condiţiile pentru reintegrarea copilului în familie, s-a solicitat modificarea măsurii de plasament.

În dovedirea cererii au fost depuse în copie la dosar: Raport referitor la ancheta psihosocială a minorului, certificatul de naştere al minorului, S.C.nr.1067/2005 a Tribunalului Tulcea şi Acordul Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Mama minorului, când acesta avea vârsta de 6 ani, a solicitat instituţionalizarea copilului deoarece nu avea locuinţă şi nici condiţii materiale pentru a-l creşte, astfel că pentru minor, prin hotărâre judecătorească, s-a luat măsura plasamentului într-un centru, respectiv Centrul de Plasament „Dumbrava” Babadag, care s-a desfiinţat.

Având în vedere aspectele prezentate, în temeiul art.61 alin.2 şi art.68 alin.4 din Legea 272/2004, urmează a modifica măsura de protecţie stabilită prin sentinţa civilă nr.1067/13.06.2005 a Tribunalului Tulcea, cu privire la minorul …………, născut la 7 iunie 1989, în localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa, fiul lui ……………. şi tată natural, în sensul că dispune plasamentul minorului la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Etichete: