Top

Fond-Legalizare si investire cu formula executorie

Dosar nr. 572/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ÎNCHEIERE NR. 563

Sedinta publica de la 03 aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

S-a luat în examinare cererea formulata de petenta C.N. LOTERIA ROMÂNA S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, si sediul ales în Tulcea, str. Babadag nr. 7, bl. 3, sc. A, ap. 3, prin care a solicitat legalizarea si investirea cu formula executorie a Deciziei Civile nr. 879/COM/10.12.2008, pronuntata de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr. 2568/327/2008.

Cauza s-a luat fara citarea partilor.

Cererea este legal timbrata cu 6,00 lei RON, conform chitantei de la dosar si 0,30 lei timbru judiciar.

T R I B U N A L U L ,

Având în vedere ca Decizia Civila nr. 879/COM/10.12.2008, pronuntata de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr. 2568/327/2008 este irevocabila, constata ca cererea formulata de petenta C.N. LOTERIA ROMÂNA S.A îndeplineste cerintele art. 376 Cod pr. civila si urmeaza a admite cererea si a dispune investirea cu formula executorie a acestei decizii.

Etichete: