Top

Fond-Civil –Art.239-241 Cod procedură civilă – Declinare competenţă

Dosar nr. 417/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 396

Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.417/88 din 02 martie 2009 reclamanta Asociatia de Proprietari nr…. din Municipiul Tulcea a solicitat în contradictoriu cu pârâta … sa se dispuna ca Biroul executorului judecatoresc … sa constate si sa evalueze starea faptica interioara a apartamentului situat în Tulcea str.Babadag nr…, bl…, sc…. ,parter (Cabinet Individual …).

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr.3525/16 dec.2008 pronuntata de Judecatoria Tulcea a fost obligata la plata unor daune reprezentând c/val. reparatii prin înlocuire la pereti, pardoseala si mobilierul aflate în apartamentul indicat mai sus despre care s-a afirmat ca a fost inundat la data de 10/11.01.2008.

Prin aceeasi hotarâre, instanta a retinut ca, în temeiul raspunderii civile delictuale poate fi antrenata raspunderea civila în persoana reclamantei cu privire la repararea pagubelor suferite prin inundare de numita … ( care este proprietara apartamentului situat în Tulcea, str.Babadag nr…., bl…., sc.A, parter – Cabinet Individual … – asigurata la Societatea de Asigurare Reasigurare … – Suc.Galati).

Reclamanta nu a fost multumita de modul cum a fost determinat cuantumul prejudiciului a declarat recurs împotriva acestei sentinte civile.

Pentru ca instanta de control judiciar sa poata face o apreciere corecta asupra întinderii prejudiciului a constatat ca este necesar sa se stabileasca:

– care dintre peretii incintei apartamentului în discutie sunt construiti din regips;

– care dintre peretii mai sus aratati sunt înlocuiti în totalitate si care sunt remediati prin zugravire dupa uscare;

– din ce materiale compozite este construita pardoseala apartamentului;

– daca mobilierul din apartament a fost înlocuit partial sau în totalitate si ce elemente de mobilier se afla în prezent în apartament si s-au aflat si la data producerii inundatiei.

În drept au fost invocate dispozitiile art.239 – 241 C.civil.

La termenul din 12 martie 2009 instanta din oficiu a invocat exceptia de necompetenta materiala a tribunalului în solutionarea cererii.

Examinând cauza sub aspectul exceptiei invocate, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.239 alin.(1) C.proc.civ. – Orice persoana care are interes sa constate de urgenta o anumita stare de fapt care ar putea sa înceteze ori sa se schimbe pâna la administrarea dovezilor va putea cere instantei în circumscriptia careia urmeaza sa se faca constatarea sa delege un executor judecatoresc din aceeasi circumscriptie sa constate la fata locului aceasta stare de fapt.

Cererea pentru constatarea unei stari de fapt este o varianta a procedurii, prin care se urmareste asigurarea dovezilor, textul art. fiind situat în Sectiunea a III-a Administrarea dovezilor – paragraful 9 Asigurarea dovezilor.

Institutia prevazuta de art.239 este reglementata distinct de cea prevazuta la art.235, legiuitorul neindicând o anume instanta, în competenta careia sa cada solutionarea unei astfel de cauze.

În aceste conditii, sunt incidente dispozitiile de drept comun ale art.1 alin.1 C.proc.civ. potrivit cu care judecatoriile judeca în prima instanta, toate procesele si cererile, în afara de cele date prin lege în competenta, altor instante.

Pe cale de consecinta, urmeaza a declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: