Top

Contencios Administrativ –Legea 248/2005

Dosar nr. 303/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 400

Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr.303/88/2009, reclamanta Directia Generala de Pasapoarte Bucuresti a solicitat restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie în Belgia pentru o perioada de cel mult 3 ani pentru pârâtul ….

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca pârâtul a fost returnat din Belgia ca urmare a masurii dispuse de catre autoritatile belgiene, în baza Acordului de readmisie încheiat între România si aceasta tara, aprobat prin H.G. nr.825/1995, publicata în Monitorul oficial nr.241/1995.

A mai aratat reclamanta ca, în temeiul dispozitiilor art. 38 lit. a din Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români din strainatate, modificata si completata cu O.G. nr. 5/2006 „Restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie a cetatenilor români poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani…cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România si acel stat”.

Reclamanta a sustinut ca, dreptul la libera circulatie este în strânsa legatura cu respectarea legislatiei statului român, precum si a tratatelor si conventiilor pe care România le-a ratificat si care fac astfel parte din dreptul intern.

Totodata, a aratat ca statul român trebuie sa-si probeze capacitatea de a stopa migratia ilegala, iar prezenta, fara respectarea conditiilor legale de intrare si sedere, a pârâtului (ca si a altor persoane aflate în situatii similare) pe teritoriul unor state straine ar dovedi exact contrariul, cu repercusiunile negative de rigoare asupra tratamentului aplicat, în materie de vize, cetatenilor români.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei în copie xerox urmatoarele înscrisuri: declaratia olografa data de pârât cu ocazia returnarii din Belgia si talonul eliberat de Directia Generala de Pasapoarte, din care rezulta data returnarii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Pârâtul … a fost returnat din Belgia, la data de 20.12.2008, în baza Acordului de readmisie încheiat între România si aceasta tara, aprobat prin H.G. nr.825/1995, publicata în Monitorul oficial nr.241/1995, asa cum rezulta din talonul întocmit în punctul de trecere a frontierei de catre lucratorii Inspectoratului Politiei de Frontiera. În declaratia data de pârât, întocmita în punctul de trecere a frontierei, se precizeaza ca acesta a fost retinut de autoritatile belgiene, judecat pentru furt în banda organizata si condamnat la 5 ani de închisoare, din care a executat 40 de luni.

Potrivit dispozitiilor art. 38 lit. a din Legea 248/2005 privind regimul la libera circulatie a cetatenilor români din strainatate, modificata si completata cu O.G. nr. 5/2006, „Restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate a cetatenilor români poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 3 ani numai în conditiile si cu privire la urmatoarele categorii de persoane …cu privire la persoana care a fost returnata dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România si acel stat.” iar art. 39 alin. 1 din acelasi act normativ stipuleaza ca, „în situatia prevazuta la art. 38 lit. a, masura se dispune, la solicitarea Directiei Generale de Pasapoarte cu privire la statul de pe teritoriul caruia a fost returnata persoana.”

Potrivit dispozitiilor art. 5 lit. a si lit. b din acelasi act normativ, „pe perioada sederii lor în strainatate cetatenii români au urmatoarele obligatii: sa respecte legislatia României si sa nu desfasoare activitati de natura sa compromita imaginea României ori sa contravina obligatiilor asumate de România prin documente internationale si sa respecte legislatia statului în care se afla, precum scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra su dupa caz, de a ramâne pe teritoriul statului respectiv, în conditiile stabilite prin legislatia acestuia sau prin documentele internationale încheiate cu România. ”

Dreptul la libera circulatie este în strânsa legatura cu respectarea legislatiei statului român, precum si a tratatelor si conventiilor pe care România le-a ratificat si care fac astfel parte din dreptul intern,.

Totodata, statul român trebuie sa-si probeze capacitatea de a stopa migratia ilegala, iar prezenta, fara respectarea conditiilor legale de intrare si sedere, a pârâtului pe teritoriul unor state straine ar dovedi exact contrariul, cu repercusiunile negative de rigoare asupra tratamentului aplicat, în materie de vize, cetatenilor români.

În raport cu probele administrate în cauza si de dispozitiile legale invocate, instanta constata ca cererea reclamantei este întemeiata, urmând a o admite si a dispune restrângerea exercitarii dreptului la libera circulatie în strainatate a pârâtului …, în sensul ca i se va interzice acestuia sa calatoreasca pe teritoriul Belgiei o perioada de 3 ani, calculata începând cu data ramânerii irevocabile a prezentei hotarâri.

Etichete: