Top

Fond – Civil- fond funciar-declinare de competenţă

Dosar nr. 2924/88/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 407

Sedinta publica de la 12 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr.2924/88/9 decembrie 2008 la Tribunalul Tulcea, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea, a chemat în judecata pe intimatii …, formulând contestatie la executare împotriva somatiei de executare nr.479 comunicata de executorul judecatoresc … în dos.nr.479/2008, si a titlurilor executorii sentinta civila nr.439/25.02.2008 pronuntata de Judecatoria Tulcea si decizia civila nr.581/10.09.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, solicitând admiterea ei si anularea formelor de executare începute.

În motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, prin hotarârile sus mentionate a fost obligata la plata sumei de 8.032 lei reprezentând cheltuieli de judecata, respectiv 1.153 lei prin sentinta civila nr.439/2008, 4000 lei prin decizia civila nr.581/2008 si 2.,879 lei c/val. cheltuieli de executare si onorariu avocat.

Arata în continuare contestatoarea ca, pentru aceste sume s-a început executarea la data de 3.12.2008 prin emiterea de catre Biroul executorului judecatoresc … a somatiei nr.479/2008.

Contestatoarea solicita anularea formelor de executare motivat de faptul ca, potrivit titlului XIII art.5 al.3 din Legea nr.247/2005, punerea în executare a hotarârilor judecatoresti pronuntate în procesele funciare este scutita de plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar si de asemenea, referitor la cheltuielile de judecata se apreciaza ca urmeaza a fi achitate potrivit art.2 din OG nr.22/2002.

Intimata … a formulat întâmpinare invocând exceptia de necompetenta materiala a tribunalului în solutionarea contestatiei în raport de disp.,art.373 al.2 si 400 din C.proc.civ., potrivit cu care, contestatia se introduce la instanta de executare, în speta Judecatoria Tulcea, în cauza nefiind vorba de o contestatie privind lamurirea întelesului întinderii sau aplicarii titlului executoriu.

S-a mai invocat si exceptia inadmisibilitatii contestatiei, iar pe fond respingerea ei ca nefondata.

Cu adresa nr.479/8.01.2009 BEJ … a înaintat instantei copia dosarului de executare nr.479/2008.

Examinând exceptia de necompetenta materiala invocata, se retin urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.172 al.4 din OG nr.92/2003, contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în procedura de urgenta.

Potrivit prevederilor art.373 al.(2) C.proc.civ. instanta de executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Art.400 al.(1) C.proc.civ. prevede ca, contestatia se introduce la instanta de executare.

În cauza, în raport de faptul ca, contestatia formulata este o contestatie la executare propriu-zisa si nu una privind lamurirea întelesului întinderii sau aplicarii titlului executoriu si vazând dispozitiile legale susmentionate, competenta de solutionare apartine judecatoriei în circumscriptia careia se face executarea.

Pentru aceste considerente, urmeaza a admite exceptia si a declina competenta de solutionare a cauzei, în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: