Top

Fond –Comercial-somaţie de plată-declinare de competenţă

Dosar nr. 75/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 408

Sedinta publica de la 12 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr.75/88/15.ian.2009 la Tribunalul Tulcea, reclamanta creditoare … SRL Tulcea a solicitate instantei, în conformitate cu dispoz.OG nr.5/2001, emiterea unei ordonante prin care sa fie somata debitoarea pârâta S.C…. SRL Tulcea, sa-i plateasca suma de 5.085 lei reprezentând c/val. facturii nr.9443/19.08.2008, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a aratat ca, la data de 19.08.2008 a vândut pârâtei debitoare 6 ferestre „…” urmând ca plata sa fie facturata la 28.08.2008 conform biletului la ordin din 19.08.2008, bilet refuzat la plata motivat de „indisponibilitati în cont”.

Apreciaza reclamanta creditoare ca are o creanta certa, lichida si exigibila fata de pârâta debitoare.

În dovedirea cererii s-au depus biletul la ordin din 19.08.2008, factura nr.9443/19.08.2008, notificarea nr.116/5.09.2008.

La termenul de judecata din data de 12 martie 2009, instanta din oficiu a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea în solutionarea cauzei având în vedere valoarea litigiului si dispozitiile art.2 al.1 din OG nr.5/2001 si art.1 al.1 si art.2 al.1 lit.a din C.proc.civ.

Examinând exceptia invocata, se retin urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.2 al.(1) din OG nr.5/2001, cererile privind somatia e plata se depun la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta.

Art.2 pct.1 lit.a din C.proc.civ. prevede ca, tribunalele judeca în prima instanta procesele si cererile în materie comerciala al caror obiect are o valoare de peste 100.000iar art.1 pct.1 din C.proc.civ. prevede ca judecatoriile judeca în prim a instanta, toate procesele si cererile, în afara de cele date prin lege în competenta altor instante.

În raport de aceste dispozitii legale si de faptul ca valoarea litigiului comercial este sub l00.000 competenta de solutionare apartine Judecatoriei Tulcea.

Pentru aceste considerente urmeaza a admite exceptia si a declina competenta de solutionare a cauzei, în favoarea Judecatoriei Tulcea.

Etichete: