Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2803/88/2007

SENTIN’A CIVILA Nr. 409

Sedinta publica de la 13 martie 2009

Asupra cererii de fata:

Prin Sentinta civila nr.129 din 11 ianuarie 2008 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … SRL Tulcea si desemnarea în calitate de lichidator al acesteia pe C.I.I. ….

Cererea privind declansarea procedurii insolventei a fost introdusa de catre Cabinetul Individual de Insolventa „…”.

La data de 5 februarie 2009, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul desemnat în cauza a depus Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, prin care se arata ca, urmare efectuarii de catre lichidator a lucrarilor a lucrarilor stabilite prin sentinta civila nr.129/2008 si prevazute de Legea 85/2006 si pe baza verificarilor întreprinse, s-a stabilit ca adminsitratorul societatii este plecat din judet si ca nu a preluat nici un act financiar-contabil. Pe baza informatiilor luate de pe internet, de la ORC Tulcea s-a stabilit ca societatea a fost abandonata din 2001, ia r creditori bugetari sunt DGFP Tulcea, Primaria Municipiului Tulcea si ITM Tulcea. S-a mai stabilit ca societatea nu are bunuri care sa satisfaca acoperirea integrala a pasivelor bugetare.

La cererea de închiderea procedurii lichidatorul a depus o cerere prin care a solicitat instantei ca, în baza art. 4 din legea nr. 85/2006, sa aprobe decontarea din fondul de lichidare a sumei totale de 2271,41 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii.

Din fisa societatii debitoare, pentru identificarea asociatilor, precum si a administratorului acesteia, a rezultat ca aceasta figureaza cu sediul în Tulcea, str…., judetul Tulcea, iar asociatul acesteia este … – cetatean român.

Judecatorul sindic verificând cererea constata urmatoarele:

Cu privire la patrimoniul societatii debitoare, lichidatorul a aratat ca, Primaria Municipiului Tulcea le-a comunicat faptul ca societatea nu figureaza înregistrata în evidentele acestei institutii publice cu bunuri mobile sau imobile.

Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii a fost notificat creditorilor bugetari.

Neexistand bunuri care sa fie valorificate in interesul creditorilor si nici lichiditati in conturile banesti ale debitoarei, judecatorul sindic constata ca fiind îndeplinite cerintele prevazute de lege pentru închiderea procedurii si în temeiul art. 131 Lg. 85/2006 va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC … SRL TULCEA, jud.Tulcea, cu consecinta radierii societatii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Având în vedere cererea formulata de lichidator privind plata din fondul de lichidare a a sumei totale de 2271,41 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii, judecatorul sindic va încuviinta plata acesteia pentru lichidatorul C.I.I. … din fondul de lichidare constituit conf.art.4 Lg.85/2006.

Închiderea procedurii va fi notificata D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Etichete: