Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 3057/88/2007

Sentinta civila Nr. 411

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 martie 2009 si înregistrata sub nr. 3057/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr. 280/2007, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa … Babadag- punct de lucru Tulcea ( desprins din … ) desemnat pentru debitoarea S.C. … SRL, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a aratat ca fata de debitoarea SC … SRL jud. Tulcea, s-a deschis procedura de insolventa în forma simplificata prin sentinta civila nr. 160 din 21.01.2008, … SPRL fiind numit lichidator judiciar, din care s-a desprins ulterior Cabinet Individual de Insolventa ….

La data de 13.03.2009 lichidatorul judiciar a depus raportul final al procedurii privind debitoarea S.C. … SRL TULCEA, si a solicitat închiderea procedurii de insolventa fata de societatea debitoare conform art. 131 din Legea 85/2006.

Se mentioneaza de catre lichidatorul judiciar ca urmare efectuarii lucrarilor stabilite de judecatorul sindic si prevederilor Legii 85/2006, a notificat debitoarea în sensul prezentarii documentelor prev.de art. 28 alin.1 din lege, însa întreaga corespondenta a sosit retur cu mentiunea ” destinatar mutat” iar urmare verificarilor efectuate, s-a constatat ca asociatul unic si administrator a abandonat societatea din anul 2003.

Se mai arata ca s-au înaintat creante de la creditorii bugetari, respectiv: D.G.F.P. Tulcea – 3.629 lei, Primaria Tulcea – 1.026 lei si I.T.M Tulcea – 63 lei.

Se mai arata ca societatea debitoare nu dispune de bunuri mobile sau imobile pentru a putea fi valorificate, nu sunt posibilitati reale de recuperare a creantelor, nefiind îndeplinite prevederile art.138 de atragere a raspunderii personale, neputându-se întocmi bilant de închidere/lichidare datorita lipsei documentelor de raportari financiare ale societatii.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion a depus la dosarul cauzei raportul final.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 „în orice stadiu al procedurii pevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.

Fata de aceste considerente se va admite cererea si se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. … SRL Tulcea.

Se va dispune radierea debitoarei din evidentele Registrului Comertului unde este înmatriculata.

Etichete: