Top

Fond –Comercial-închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.86/2008 JS – V.A.

855/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.417/COM

Sedinta publica din 13 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 03 februarie 2009 si înregistrata sub nr.855/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr.86/2008, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa …, desemnat pentru debitoarea S.C. … SCS Tulcea, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a aratat ca prin sentinta civila nr. 1310/13.06.2008 judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata si numirea în calitate de lichidator a debitoarei S.C…. SCS Tulcea pe … SPRL Tulcea, din care ulterior s-a desprins Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion.

Urmare desemnarii în calitate de lichidator judiciar, a efectuat verificari pe teren, în urma carora a rezultat ca administratorul societatii este disparut din judet si nu a preluat nici un act financiar contabil, doar copii certificate de la ORC Tulcea, si alte rapoarte de pe Internet, din toata documentatia rezultând ca societatea este abandonata din anul 1999.

Mai arata lichidatorul judiciar ca DGFP Tulcea si Primaria Tulcea sunt creditorii bugetari si nu s-au constatat bunuri ale societatii caresa satisfaca acoperirea integrala a pasivelor bugetare de 2.217 lei. Datorita lipsei de disponibilitati banesti ale debitorului nu s-au încasat nici un fel de cheltuieli de procedura si nici onorariul lichidatorului prezentate în decontul anexat cererii e închidere a procedurii.

Având în vedere toate aceste aspecte, fata de dispozitiile art. 131 din Legea nr.85/2006, solicita închiderea procedurii insolventei si radierea debitoarei din evidentele Registrului Comertului Tulcea.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei raport de activitate, tabel definitiv de creante, raport final de închidere procedura.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 ” în orice stadiu al procedurii pevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.

Fata de aceste considerente se va admite cererea si se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. … SCS Tulcea.

Se va dispune radierea societatii debitoarei din registrul în care este înmatriculata.

Etichete: