Top

Fond –Contencios Administrativ –Legea 290/2003

Dosar nr. 179/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 429

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 21 noiembrie 2008, reclamantele … si … au chemat în judecata pârâta Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti – Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 pentru ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea pârâtei sa solutioneze cererea de acordare a despagubirilor formulata în temeiul Legii nr. 290/2003.

In fapt, reclamantele au aratat ca au depus o cerere de acordare a compensatiilor pe baza Legii nr. 9/1998 si prin Hotarârea nr. 1413 din 30 martie 2007, competenta de solutionare a cererii a fost declinata spre solutionare pârâtei, careia i s-a transmis întreaga documentatie.

Reclamantele au mai aratat ca, desi pârâta avea obligatia sa emita o hotarâre în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererii, potrivit legii, nu si-a îndeplinit nici pâna în prezent aceasta obligatie, ceea ce echivaleaza cu refuzul de solutionare a cererii de acordare a compensatiilor.

Mai mult, tergiversarea la solutionarea cererii aduce atingere art. 1 din Legea nr. 554/2004 republicata si art. 1 Protocol 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

In drept, reclamanta invoca art. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea nr. 209/2003.

Alaturi, reclamantul a atasat la dosar acte doveditoare, respectiv cererea înregistrata la pârâta, dovada de comunicare si Hotarârea nr. 1413 din 30 martie 2007.

Prin Sentinta civila nr. 3636 din 16 decembrie 2008, Tribunalul Bucuresti, sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.

Dupa declinare, cauza a fost înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 179/88/2009.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantele au formulat cerere pentru acordarea compensatiilor banesti în temeiul Legii nr. 9/1998 la Comisia Judeteana Tulcea pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si prin Hotarârea nr. 1413 din 30 martie 2007 cererea petentelor împreuna cu documentatia a fost înaintata spre competenta solutionare Comisiei Municipiului Bucuresti, în vederea emiterii hotarârii sau respingerii cererii daca va fi cazul.

La data de 18 septembrie 2008, reclamantele au formulat plângere prealabila solicitând pârâtei sa-si îndeplineasca obligatia prevazuta de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 9/1998.

Desi au trecut mai mult de 6 luni de la data înaintarii cererii si a documentatiei comisia municipiului Bucuresti de aplicare a Legii Nr. 9/1998 nu a solutionat cererea petentelor astfel ca a încalcat dispozitiile art. 7 alin. 1 din Legea NR. 9/1998.

Având în vedere aceste considerente, instanta va admite actiunea si va obliga Comisia municipala Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 ce functioneaza în cadrul prefecturii Bucuresti sa emita hotarârea cu privire la cererea petentelor.

Etichete: