Top

Fond – Conflict de drepturi – drepturi salariale

Dosar nr. 43/88/2009

SENTINTA CIVILA NR. 444

Sedinta publica din data de 18 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.43/88/2009, reclamantul … a chemat în judecata pe pârâta S.C. …SRL, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna plata salariilor, C.A.S., fond de pensii, etc., îndemnizatia de concediu de odihna si plata acestuia, diurnele si înscrierea tuturor datelor în cartea de munca.

La data de 16 februarie 2009, reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere precizatoare prin care a mentionat ca solicita obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale aferente perioadei 1.09.2008 – 31.11.2008 din care: pe septembrie 2008 – 700 Ron, pe octombrie 2008 – 1218 Ron, iar pe noiembrie – 840 Ron; plata diurnelor pe perioada 16.05.2008 – 31.11.2008 precum si dreptul la concediu si plata concediului pe toata perioada lucrata.

Pârâta a depus la dosarul cauzei în copie: contractul individual de munca al reclamantului; confirmare de primire; decizia nr.16/2009; state de plata si dispozitii de plata.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Potrivit contractului individual de munca depus la dosarul cauzei, rezulta ca reclamantul a avut raporturi de munca cu pârâta începând cu data de 10.06.2008.

Potrivit art.154 alin.1 din C.muncii salariul reprezinta contraprestatia muncii depune de salariat în baza contractului individual de munca, iar potrivit alin.2 al aceluiasi articol, pentru munca prestata în baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Din statele de plata depuse la dosarul cauzei, rezulta ca pentru perioada iunie – nov.2008 reclamantul si-a încasat drepturile salariale cuvenite cu titlu de diurna de deplasare.

În ceea ce privesc drepturile salariale aferente perioadei 1 sept.2008 – 31 nov.2008, din statele de plata depuse la dosarul cauzei, rezulta ca reclamantului i-au fost achitate aceste drepturi salariale.

Prin dispozitia de plata nr.46 din 23.12.2008, pârâta a facut dovada ca i-a achitat reclamantului c/val. concediului de odihna neefectuat.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a respinge cererea ca fiind ramasa fara obiect.

Etichete: