Top

Fond – Conflict de drepturi -drepturi salariale

Dosar nr.2100/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.455

Sedinta publica din data de 18 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.2100/88/2008 reclamanta … a chemat în judecata Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, pentru obligarea la plata drepturilor salariale, reprezentând diferenta între drepturile banesti calculate lunar conform dispoz. art.18, alin.2 din Legea nr.104/2003, Legea nr.125/2005, OUG nr.115/2004 si salariul efectiv primit de la 1 octombrie 2005 pâna la data de 31 decembrie 2005, reactualizata cu indicii inflatiei, precum si un salariu de baza de care ar fi trebuit sa beneficieze la nasterea copilului, conform contractului colectiv de munca.

În motivare s-a aratat ca, începând cu 1 ianuarie 2005 a beneficiat de salarii majorate conform art.32 din OUG nr.115/2004, modificata prin Legea nr.125/2005, dar care nu se situeaza la limita prevazuta în anexa I, care stabileste o noua, grila de salarizare.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe urmatoarele dispozitii legale:Legea nr.125/2005, OUG nr.115/2004, OG nr.1/2000.

În dovedire, a depus la dosarul cauzei:certificatul de nastere seria NO, nr.274112, precizari, CCM la nivel de ramura sanitara pe perioada 2005 – 2007, decizia civila bnr.873/2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, cererea înregistrata sub nr.10673/2008 si state de plata.

În aparare, pârâtul a depus la dosarul cauzei: întâmpinare, CCM nr.2678/2005 si state de plata.

S-au mai depus la dosarul cauzei raportul de expertiza contabila si raspuns la obiectiuni.

Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:

Reclamanta îndeplineste functia de medic legist.

OUG nr.115/2004, intrata în vigoare la 1 ian.2005 la art.32 pct.1 prevede ca:”În anul 2005 salariile de baza individuale ale personalului din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevazute pe functii, grade si trepte profesionale în anexa nr.VI”.

Alin.2 al aceluiasi articol prevede ca: “Începând cu luna ian.2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta între salariul de baza individual stabilit potrivit alin. (1) si salariul de baza avut în luna decembrie 2004, iar diferenta se acorda începând cu luna oct.2005.

Potrivit anexei nr.1 a Legii 125/2005 pentru aprobarea OUG nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, reclamanta trebuia sa fie platita cu un salariu de baza de 24.406.000 ROL.

Analizând raportul de expertiza contabila judiciara efectuat în cauza, se poate observa ca diferenta de venit între cel calculat conform Legii nr.125/2005 si cel efectiv primit este de 2098 lei.

În ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata unui salariu de baza cuvenit la nasterea copilului, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.94 alin.2 lit.c din CCM nr.2678 din 12 decembrie 2005 la nivel de ramura sanitara, pe perioada 2005 – 2007, la data nasterii copilului, reclamantei i se cuvenea un salariu de baza.

Din certificatul de nastere seria NO, nr….rezulta ca reclamanta l-a nascut pe minorul … -la data de 8 septembrie 2005.

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 9.298 lei, reprezentând drepturi salariale pe perioada 1.10.2005 – 31.12..2005 reactualizate cu indicele de inflatie, precum si un salariu de baza cuvenit în temeiul preved. art.94 al.2 lit.c din CCM la nivel de ramura, pe perioada 2005-2007.

Având în vedere ca reclamanta a efectuat cheltuieli în acest proces, iar cererea i-a fost admisa, instanta urmeaza a obliga pârâtul sa plateasca reclamantei suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

Tags: