Top

Revizuire – inadmisibilitate

Dosar nr.26/179/2009

DECIZIA PENALA NR.51

Sedinta publica din 20 martie 2009

Cu privire la recursul penal, constata urmatoarele :

La data de 05.00.2009, Parchetul de pe lânga Judecatoria Babadag, în conformitate cu art. 399 al. 5 din C. pr. Penala, a înaintat cererea de revizuire formulata de condamnatul … spre competenta solutionare.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Babadag sub nr. 26/179/ 2009 din 05.01.2009.

În motivare se învedereaza de catre Parchet ca la data de 25.11.2008 a fost înregistrata cererea numitului …, prin care a solicitat revizuirea sentintei penale nr. 159/18.10.2007, în dosarul penal nr. 632/179/2007, prin care susnumitul a fost condamnat, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 180 alin. 2 din C.pen. la 1000 lei amenda penala si obligat la suma de 4000 lei cu titlu de daune morale, 140 lei despagubiri materiale catre partea civila ….

Împotriva acestei sentinte la data de 26.12.2007 , numitul … a declarat recursul, iar Tribunalul Tulcea prin decizia penala nr. 217/21.12.2007, în dosarul penal nr. 632/179/2007, a respins ca nefondat recursul declarat de partea vatamata … împotriva sentintei penale nr. 159/18.10.2007 a Judecatoriei Babadag si a mentinut ca temeinica si legala hotarârea atacata. La judecarea recursului a fost prezent si intimat – inculpat ….

Fiind audiat la organul de urmarire penala … , a mentionat ca este nemultumit de sentinta data si ca nu a avut cunostinta ca a fost obligat la despagubiri catre partea civila, fapt ce nu poate fi sustinut întrucât …, a fost prezent la judecarea recursului.

S-a apreciat ca revizuientul nu a probat existenta unor fapte ori împrejurari noi, care sa impuna revizuirea sentintei penale nr. 159/18.10.2007 a Judecatoriei Babadag si nu a invocat nici un motiv din cele prevazute de art. 394 din C.pr.pen. solicitându-se respingerea cererii de revizuire.

Examinând cererea fata de ansamblul probator administrat în cauza, instanta a retinut ca … s-a adresat cu o cerere , Parchetului de pe lânga Judecatoria Babadag, solicitând revizuirea sentintei penale nr. 159/18.10.2007 pronuntata în dosarul nr. 632/179/2007, întrucât considera ca a fost data eronat cu nerespectarea prevederilor legale nefiind multumit de solutie.

De asemenea, revizuientul a criticat faptul ca nu a fost informat.

Parchetul Babadag a solicitat instantei respingerea cererii de revizuire întrucât revizuientul … nu a probat existenta unor fapte ori împrejurari noi, care sa impuna revizuirea sentintei penale nr. 159/18.10.2007 a Judecatoriei Babadag, si nu a invocat nici un motiv din cele prev. de art. 394 c.pr. penala.

La termenul de judecata din 22 ianuarie 2009, revizuientul a învederat ca doreste sa-si dovedeasca nevinovatia, sa administreze proba cu martori .

Reprezentantul Ministerului public a solicitat acordarea unui nou termen de judecata pentru ca revizuientul sa-si precizeze temeiul juridic al revizuirii sens în care instanta a cordat un nou termen de judecata la data de 29 ianuarie 2009.

În sedinta de judecata din data 29 ianuarie 2009, … a depus la dosar un înscris intitulat plângere în care îsi afirma în continuare nemultumirea fata de solutia sentintei penale a carei revizuire o solicita fara a-si întemeia cererea pe unul din cazurile prev. de art. 394 c.pr.penala.

Cererea de revizuire care se întemeiaza pe alte motive decât cazurile prev. de art. 394 c.pr. penala este inadmisibila, în acest sens pronuntându-se Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 60/2007.

Pe cale de consecinta, instanta de fond. a respins cererea ca inadmisibila prin sentinta penala nr. 9 din 29.01.2009. fara sa dispuna obligarea acesteia la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat pentru solutionarea cauzei.

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs …, fiind nemultumit de solutia pronuntata.

În motivarea recursului, acesta a invocat în esenta aceleasi aspecte aratate si în motivarea revizuirii, legate de modul de administrare a probelor în cauza penala nr. 623/179/2007 a Judecatoriei Babadag si de modul de solutionare a cauzei prin condamnarea sa la o pedeapsa de 1.000 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art.180 al. 2 Cod penal si obligarea la plata despagubirilor si a cheltuielilor judiciare.

Examinând recursul declarat de … împotriva sentintei penale pronuntate de Judecatoria Babadag în raport de criticile formulate precum si sub toate aspectele cauzei, în conformitate cu prevederile art. 3856 Cod pr. penala, Tribunalul constata ca recursul nu este fondat.

Recurentul a depus la dosarul cauzei copiile unor acte medicale, copia unei publicatii de vânzare, a declaratiei unui martor si a adresei nr. 632/179/2007 din 21.12.2007 a Judecatoriei Babadag.

Din examinarea acestor acte instanta constata ca nu sunt relevante în ceea ce priveste solutia examinata deoarece nu justifica admiterea în principiu a cererii de revizuire.

Revizuirea unei hotarâri judecatoresti definitive, fiind o cale extraordinara de atac, nu poate fi declansata decât în cazurile si în conditiile prevazute delege. … nu a sustinut existenta vreunui caz din cele prevazute de art. 394 Cod pr. penala, aratând doar ca nu este multumit de solutia data prin sentinta penala nr. 159/18.10.2007 a Judecatoriei Babadag întrucât nu ar fi vinovat.

Fata de împrejurarea ca … (desi prezent la dezbaterile ce au avut loc la termenul din data de 18.10.2007) nu a declarat recurs împotriva solutiei primei instante (prin care a fost condamnat) acesta a sustinut ca nu a fost informat în legatura cu solutia pronuntata, iar când s-a prezentat la arhiva instantei personal si a întrebat care este solutia pronuntata, grefiera i-ar fi spus doar despre amenda penala si cheltuielile judiciare.

Chiar si asa, …, considerându-se nevinovat putea declara recurs împotriva sentintei penale a Judecatoriei Babadag, însa acest lucru nu s-a întâmplat.

Fata de aspectele analizate, în legatura cu modul în care recurentul a luat cunostinta despre solutia sentintei penale nr. 159/18.10.2007 a Judecatoriei Babadag si împrejurarile concrete în care s-a produs acest lucru, revizuientul … va putea aprecia asupra cauzelor care l-au determinat sa nu declare recurs în termenul prevazut de lege.

În ceea ce priveste solutia instantei de fond, de respingere ca inadmisibila a cererii de revizuire, aceasta este legala, motiv pentru care urmeaza a respins ca nefondat.

Ca urmare a respingerii recursului, în temeiul art. 192 alin. 2 Cod pr. penala obliga recurentul la plata sumei de 30 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

Etichete: