Top

Liberare condiţionată – punerea în libertate

Dosar nr.288/327/2009

DECIZIA PENALA NR.54

Sedinta publica din 27 martie 2009

Cu privire la recursul penal, constata urmatoarele :

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata sub nr. 288/327/2009, condamnatul … a solicitat liberarea sa conditionata.

În motivarea cererii sale a aratat ca, la prima discutie a fost amânat de comisia de propuneri pentru liberare conditionata pâna la data de 21.11.2009 dar aceasta amânarea a fost redusa pâna la data de 2.02.2009 de catre Judecatoria Tulcea. A mai aratat petentul ca, la a doua discutie din 6.02.2009 comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarul Tulcea l-a amânat din nou pâna la 5.11.2009 .

Prin sentinta penala nr.236 din 6.03.2009, pronuntata de Judecatoria Tulcea, a fost respinsa cererea condamnatului petent … ca nefondata, stabilindu-se termen pentru reiterarea cererii la 1.09.2009.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a analizat actele dosarului, constatând ca petentul … desi a executat fractia de pedeapsa prevazuta de lege, nu a dat dovezi temeinice de îndreptare, în sensul ca nu a participat la activitatile productive si pentru timp insuficient necesar reintegrarii sociale .

Împotriva acestei sentinte penale a declarat recurs petentul.

În motivarea recursului petentul a aratat ca, în perioada 21 noiembrie 2008 – 6 februarie 2009 nu a mai fost sanctionat, a fost recompensat o data cu ridicarea unei masuri disciplinare si nu a participat la activitatile productive din motive obiective – lipsa front de lucru.

Fata de cele sustinute, recurentul a solicitat admiterea recursului, casarea hotarârii atacate si, urmare reanalizarii probelor, sa se admita cererea sa de liberare conditionata.

Examinând hotarârea recurata, în raport de probele administrate, tribunalul retine ca, recurentul … a executat fractia din pedeapsa prevazuta de lege si, în perioada celei de-a doua amânare nu a mai avut abateri disciplinare fiind si recompensat o data cu ridicarea unei masuri disciplinare aplicate anterior.

Faptul ca nu a participat la activitatile productive nu-i poate fi imputabil petentului, având în vedere motivele obiective, respectiv lipsa frontului de lucru, situatie confirmata prin relatiile de la locul detinerii acestuia. Raportat la cele ce preced, tribunalul , constatând ca pe perioada ultimei amânari recurentul a dat dovezi temeinice de îndreptare, va admite recursul si va casa în totalitate sentinta penala nr.236 din 6.03.2009 a Judecatoriei Tulcea .

Rejudecând în fond cauza, se va admite ca fondata cererea de liberare conditionata si se va dispune punerea de îndata în libertate a recurentului … daca nu este arestat în alta cauza.

Întrucât, recurentul a beneficiat de aparator desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urma, în cuantum de 100 lei, se va deconta din fondul M.J. în contul Baroului de avocati Tulcea, pentru avocat ….

Etichete: