Top

Savarsire infractiuni prevazute de art. 1″, pct.1, alin.1, din Legea 61/1991-Retragerea apelului

Dosar nr. 2522/327/2008

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR.42

Şedinţa publică din 03 martie 2009

Referitor la apelul declarat de inculpatul ……… împotriva sentinţei penale nr. 1466 din 23.12.2008 a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 258/P/2008 din 22.05.2008 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ……… pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 11 pct. 1 al. 1 din Legea nr. 61/1991.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare al instanţei că inculpatul a purtat fără drept un cuţit în locuri şi împrejurări care au primejduit viata şi integritatea corporală a unei persoane.

Prin sentinţa penală nr. 1466 din 23.12.2008 a Judecătoriei Tulcea a fost condamnat inculpatul în baza aceleaşi încadrări juridice la pedeapsa de 1 an închisoare, fiindu-i interzise drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal.

Totodată, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 340 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat apel inculpatul ……… fără a-l motiva.

La termenul din 3.03.2009, fiind prezent în faţa instanţei, inculpatul a precizat că îşi retrage apelul declarat.

Potrivit art. 369 Cod pr. penală, până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel oricare dintre părţi îşi poate retrage apelul declarat.

Având în vedere manifestarea de voinţă a inculpatului, urmează ca tribunalul să ia act de retragerea apelului.

În baza art. 192 al. 2 Cod pr. penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 220 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, cu plata onorariu apărător oficiu.

Etichete: