Top

Fond – Litigii de muncă – anulare decizie desfacere contract de muncă

Dosar nr. 2599/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 260

Şedinţa publică din data de 18 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 2599/88/2008, contestatoarea ………. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 80/17.09.2008 solicitând repunerea sa în drepturile anterioare şi reîncadrarea sa definitivă în acelaşi loc de muncă, dreptul la acordarea şomajului, dreptul la acordarea preavizului şi plata pentru această perioadă, obligarea intimatei la plata contribuţiei C.A.S., şomaj, etc. pentru perioada cât are contractul de muncă suspendat şi până la reîncadrare, către organele abilitate, obligarea intimatei la plata a trei indemnizaţii salariale cu titlu de daune, reprezentând stresul prin care a fost nevoită să treacă, cât şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare contestatoarea a arătat că, a fost încadrată la S.C. ………. S.R.L. în funcţia de recepţioneră începând cu data de 17.09.2008.

A menţionat contestatoarea că, în data de 16 octombrie 2008 a fost înştiinţată de secretară că doamna administrator ………. i-a desfăcut contractul de muncă, însă nu a primit până la ora actuală vreo înştiinţare scrisă, preaviz sau decizie în acest sens.

A precizat că, interesându-se şa I.T.M., a luat cunoştinţă verbal că i s-ar fi desfăcut contractul de muncă. Acesta este motivul pentru care nu cunoaşte articolul din Codul muncii invocat în desfacerea contractului.

Contestatoarea a arătat că prin această măsură abuzivă luată asupra sa a fost împiedicată să se prezinte la locul de muncă pentru a-şi îndeplini atribuţiile, motiv pentru care se consideră îndreptăţită să sesizeze organele în drept pentru rezolvarea situaţiei.

De asemenea, s-a menţionat că pentru a lua cunoştinţă de măsura dispusă de administratorul societăţii, i-a solicitat acestuia un răspuns în scris, răspuns pe care nu l-a primit până la data formulării acţiunii.

În dovedire, contestatoarea a depus la doar copie xerox după contractul individual de muncă nr. 80/17.09.2008.

În apărare, intimata a depus la dosar întâmpinare prin care a arătat că, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca rămasă fără obiect motivat de faptul că, potrivit deciziei nr. 149/15.12.2008, decizia nr. 112/09.10.2008 a fost revocată.

A menţionat intimata că, contestatoarei i-a fost desfăcut contractul individual de muncă potrivit dispoziţiilor art. 55 lit. b) din Codul Muncii, prin acordul părţilor, avându-se în vedere cererea de demisie scrisă şi înregistrată de contestatoare la secretariatul societăţii, însă, ulterior, aceasta, înainte de plecarea sa din societate, a considerat necesar să sustragă o serie de documente originale, printre care şi declaraţia privind demisia sa. A precizat intimata că, având în vedere atitudinea acesteia, la data de 28.10.2008 a notificat-o cu solicitarea de a-i restitui actele care îi aparţin.

De asemenea, tot în apărare, intimata a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri : contract individual de muncă nr. 80/17.09.2008, extras din registrul de corespondenţă al intimatei, decizia nr. 112/09.10.2008, cartea de identitate a contestatoarei, declaraţiile extrajudiciare ale numitei ………., notificarea adresată contestatoarei la data de 28 octombrie 2008, dovada corespondenţei purtate cu contestatoarea, plângerea penală nr. 1299/31.10.2008, declaraţia extrajudiciară a numitei ………., decizia nr. 149/15.12.2008, convocare nr. 150/15.12.2008, extras din borderoul de corespondenţe.

Examinând contestaţia, raportat la probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele :

Între părţi au exist raporturi de muncă, aşa cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 80/17.09.2008.

Prin decizia nr. 112/09.10.2008, intimata a dispus încetarea contractului individual de muncă al intimatei, în baza art. 55 lit. b) Codul muncii.

Prin decizia nr. 149/15.12.2008, intimata a dispus revocarea deciziei nr. 112/09.10.2008.

În aceste condiţii, instanţa apreciază că, având în vedere că intimata a dispus revocarea deciziei care a fost contestată în cauză, urmează a fi respinsă contestaţia ca fiind rămasă fără obiect.

Cu privire la capetele de cerere, prin care contestatoarea a solicitat repunerea în drepturile anterioare, reîncadrarea în postul deţinut anterior, plata drepturilor salariale până la reîncadrarea definitivă în acelaşi loc de muncă, dreptul la acordarea şomajului, dreptul la acordarea preavizului, instanţa constatând că decizia prin care s-a dispus încetarea contractului de muncă al contestatoarei a fost revocată, aceasta având astfel, ca efect al revocării, calitatea de salariat al intimatei în continuare, (aspect adus şi la cunoştinţa contestatoarei, prin convocarea nr. 150/15.12.2008), urmează a le respinge ca nefondate.

În ceea ce priveşte capetele de cerere prin care contestatoarea a solicitat obligare pârâtei la plata C.A.S., şomaj, pe perioada cât a avut contractul de muncă suspendat, se vor reţine următoarele :

În cauză a operat încetarea contractului de muncă al contestatoarei prin decizia nr. 112 din 09.10.2008, revocată ulterior prin decizia nr. 149 din 15.12.2008 şi nu suspendarea contractului de muncă al acesteia, astfel că instanţa va respinge şi acest capăt de cerere ca nefondat.

Cu privire la capătul de cerere prin care contestatoarea a solicitat obligarea intimatei la plata a trei indemnizaţii salariale, cu titlu de daune, reprezentând stresul prin care a fost obligată să treacă din cauza situaţiei create prin încetarea contractului său de muncă, instanţa constatând că nu au fost dovedite aceste aspecte, urmează a respinge şi acest capăt de cerere, ca nefondat.

Etichete: