Top

Fond – Contencios administrativ – Legea nr. 9-1998

Dosar nr. 2907/36/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 161

Şedinţa publică de la 05 Februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Curţii de Apel Constanţa la data de 19.12.2007 reclamanta ……… a formulat o acţiune în contencios administrativ în contradictoriu cu Instituţia Prefectului – Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Autoritatea Naţională pentru restituirea proprietăţilor Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998, solicitând pârâţilor să reevalueze cuantumul sumei propuse spre acordare, cu titlu de compensaţii băneşti respectiv 3.838, 18 lei.

În motivare reclamanta a arătat că, Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 Tulcea a emis hotărârea nr. 1305/10.11.2006, prin care a stabilit cu titlu de compensaţii băneşti suma de 3.838,18 lei ce a fost validată prin Ordinul nr. 1120/27.02.2007 emis de Cancelaria Primului Ministru; a mai arătat reclamanta că despăgubirile calculate nu au inclus şi valoarea dependinţelor, a pomilor fructiferi şi a viilor, bunuri pe care le-a deţinut în Bulgaria.

Prin sentinţa civilă nr. 183/CA din 10.03.2008 a Curţii de Apel Constanţa, a fost admisă excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Constanţa şi a fost declinată cauza spre competentă soluţionare Tribunalului Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin hotărârea nr. 1305 din 10.11.2006, privind acordarea de compensaţii în baza cererii formulată de reclamanta ………, emisă de Comisia Judeţeană pentru aplicare Legii nr. 9/1998, a fost admisă cererea formulată de reclamantă, în calitate de moştenitoare a defunctului ….. pentru bunurile abandonate de acesta în Bulgaria, valoarea totală a compensaţiilor stabilite în baza rapoartelor Comisiei tehnice de evaluare aprobate şi însuşite de comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 fiind de 3.838,18 lei reprezentând : 335,38 lei compensaţii pentru 400 m.p. teren arabil şi 3.502,8 lei compensaţii pentru 8 ha porumb, 1 ha floarea soarelui.

Prin ordinul nr. 1120 din 27.02.2007 al Autorităţii Naţionale pentru restituirea proprietăţilor a fost validată hotărârea nr. 1305 din 10.11.2006 a comisiei Judeţene Tulcea şi au fost acordate reclamantei ………, în calitate de moştenitoarea a defunctului …… compensaţii băneşti în cuantum de 3.838,18 lei.

Deşi reclamanta a solicitat reevaluarea sumei acordate, întrucât despăgubirile calculate nu au inclus şi valoarea dependinţelor, a pomilor fructiferi şi a viilor, bunuri pe care autorul său le-ar fi deţinut în Bulgaria, ea nu a produs nici un fel de dovezi de natură a forma convingerea instanţei cu privire la cele susţinute.

Cum în raport de înscrisurile depuse în justificarea cererii, hotărârea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/12998 Tulcea şi ordinul nr. 1120 din 27.02.2007 sunt legale şi temeinice urmează ca instanţa să respingă contestaţia ca nefondată.

Etichete: