Top

Fond- Asigurări sociale – recunoaştere spor vechime

Dosar nr. 2736/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR 154

Şedinţa publică din data de 04 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2736/88/2008, reclamantul …………. a chemat în judecată …………., prin lichidator …………. SRL Tulcea, solicitînd să se dispună ca pentru perioada 1.11.1983 până la data de 24.03.1990 să i se acorde sporul de vechime în muncă de 25%, spor deltă de 10% conform Decretului nr.378 din 13 octombrie 1983 şi spor de conducere în cuantum de 450 lei lunar.

În motivare a arătat că nu i se poate da o adeverinţă deoarece arhiva ……….. a fost distrusă aşa cum reiese din adresa lichidatorului nr.5 din 9.07.2008.

În dovedire a depus la dosarul cauzei: carnetul de muncă, Decretul nr.378/13.10.1983, HCM 528, adeverinţa nr.5/9.07.2008 şi adeverinţa nr.369/4.03.1996.

În şedinţa publică din data de 17 decembrie 2008, reclamantul a precizat că solicită recalcularea pensiei, acordarea sporului de vechime, sporul de deltă şi sporul de conducere pentru perioada 1.11.1983 – 30.03.1990.

Pârâta a depus la dosarul cauzei: întâmpinare, sentinţa civilă nr.1723/CM/2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, întâmpinarea depusă în dosarul nr.2587/88/2008, adresa nr.6/18.04.2007, decizia civilă nr.559/COM/2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa.

În şedinţa publică din data de 4 februarie 2009 instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei.

Faţă de excepţia invocată, instanţa reţine următoarele:

Din probele depuse la dosarul cauzei, rezultă că reclamantul în perioada 1983 – 1990 a fost salariatul …………., timp în care a deţinut funcţia de director adjunct comercial.

……… Tulcea a fost lichidator judiciar al debitoarei …………. până la data de 29.07.2008, când prin sentinţa civilă nr.1723/COM s-a închis procedura de insolvenţă şi a dispus radierea societăţii de la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Ori, având în vedere că faţă de această societate s-a dispus radierea de la Oficiul Registrului Comerţului Tulcea, instanţa urmează a admite excepţia şi a respinge acţiunea ca inadmisibilă pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei …………., judeţul Tulcea.

Etichete: