Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii-declinat

DOSAR NR.290/88/2009

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SENTINŢA PENALĂ NR.85
Şedinţa publică din 10 martie 2009

Asupra cauzei de faţă :
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea sub nr.290/88/2009 din 11 februarie 2009, condamnatul (…) a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe motive medicale.
În susţinerea cererii petentul a arătat că suferă de cancer şi de alte afecţiuni medicale, precum şi că are cheaguri de sânge la creierul mic, afecţiuni ce nu sunt tratate corespunzător în penitenciar.
La termenul de judecată din 10 martie 2009, instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia de necompetenţă materială şi teritorială de soluţionare a cauzei, întrucât petentul se află în executarea unei pedepse de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.54/28.03.2007 a Judecătoriei Babadag, jud.Tulcea, şi la data formulării cererii era deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, jud.Constanţa.

Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.a Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.
Potrivit dispoziţiilor art. 456 Cod procedură penală instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare.
Conform acestui text de lege, cum la data formulării cererii petentul era deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, jud.Constanţa, şi s află în executarea unei pedepse aplicate de Judecătoria Babadag, instanţa corespunzătoare să soluţioneze cererea este Judecătoria Constanţa ca instanţa de executare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere la momentul formulării cererii.
Onorariu avocat din oficiu în sumă de 100 lei urmează a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat Dore Maria.

Etichete: