Top

Litigii de munca – Contestatie impotriva masurii de executare silita

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 740/88/2009, directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea, pentru T. L. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 70422/11.03.2009, emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, solicitând anularea acesteia; recalcularea debitului si aplicarea prevederilor legale începând cu data de 1.01.2009 pentru calcularea pensiei de invaliditate de gradul II.
În motivare, s-a aratat ca, T.L. este institutionalizata la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Babadag si beneficiaza de pensie de invaliditate potrivit Deciziei nr. 70422/31.08.2005.
S-a mai aratat ca, în sarcina acesteia a fost retinuta suma de 1.479 lei, motivul retinerii acestei sume fiind aplicarea eronata a prevederilor O.U.G. nr. 4/2005 si H.G. nr. 1550/2004.
În drept,contestatia a fost întemeiata pe dispozitiile art. 155 lit. h din Legea nr. 19/2000, iar în dovedire s-a depus la dosarul cauzei, în copie, certificatul de încadrare în grad de handicap; decizia asupra capacitatii de munca nr. 158/2009; decizia de debit nr. 70442/11.03.2009; decizia nr. 70442/31.08.2005; B.I.; precizari.
În aparare, Casa Judeteana de Pensii Tulcea a depus la dosarul cauzei: întâmpinare, si în copie: decizia nr. 70442/11.03.2009; decizia nr. 70442/16.02.2009; decizia asupra capacitatii de munca nr. 158/2009; deciziile nr. 70442/din 31.08.2005 si 25 noiembrie 1996 si nr. 70622/15.03.1996, decizia asupra capacitatii de munca nr. 36/1996; decizia nr. 70442/2009; extras din borderou; deciziile asupra capacitatii de munca nr. 190/2008, nr. 158/2009; nr. 94/2006, nr. 200/2007, nr. 91/2004, nr. 72/2005, nr. 78/2002, nr. 48/2003, nr. 36/1996; adresa nr. 108/1997; concluziile expertizei medicale la revizuire; adresa nr. 21567/2009; concluzii scrise si precizari.
Examinând contestatia în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:
Prin decizia nr. 70442 din 11.03.2009, s-a stabilit un debit de 1.479 lei, reprezentând pensie încasata necuvenit de catre T.L. în perioada 1.03.2006 – 28.02.2009
Ulterior, Casa Judeteana de Pensii Tulcea, constatând ca în decizia de debit nr. 70442/11.03.2009 s-a trecut eronat mentiunea ca suma de 705 lei reprezinta debit pentru perioada 1.03.2006 – 31.12.2008, iar corect era 1.01.2008.31.12.2008, a emis decizia de debit nr. 70442/26.05.2009 prin care a remediat eroarea produsa.
Potrivit deciziei de pensii nr. 70622/15.03.1996 a Comisiei de Pensii Ialomita, T.L. a fost înscrisa la pensie pentru pierderea capacitatii de munca gradul III în temeiul Legii nr. 3/1977.
Dosarul de pensie al contestatoarei a fost transferat la Directia de Munca si Protectie Sociala Tulcea, fiindu-i emisa decizia de pensii privind acordarea pensiei pentru pierderea capacitatii de munca nr. 70442/25 noiembrie 1996, unde a fost înscris si gradul II de invaliditate.
Potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, si contestatoarei i-a fost recalculata pensia, fiindu-i emisa decizia de pensie nr. 70442/31.08.2005, în care a fost stabilit un punctaj mediu anual de 0,47261 puncte, fata de 0,48087 puncte aflate în plata.
Ori, având în vedere ca prin deciziile asupra capacitatii de munca, contestatoarea a fost încadrata de fiecare data în gradul III de invaliditate si întrucât aceasta nu a avut niciodata gradul II de invaliditate, instanta constata ca a încasat necuvenit suma de 1.479 lei, pentru perioada 1.03.2006 – 28.02.2009, urmând a respinge contestatia, ca nefondata.

Etichete: