Top

Fond funciar

SENRINTA CIVILA NR.1016
Sedinta publica de la 09 aprilie 2008

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la ….,reclamantul …. a solicitat instantei desfiintarea hotararii nr….. emisa de catre parata comisia judeteana de fond funciar,precum si reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de …de metri patrati de teren intravilan partial pe vechiul amplasament,in localitatea …..,judetul Tulcea.
In motivare,reclamantul arata,in esenta, ca a facut dovada dreptului de proprietate anterior ce a apartinut bunicului sau,….,si ca acest teren a fost preluat de catre stat.
Parata nu a depus intampinare,ci doar actele care au stat la baza adoptarii hotararii contestate.
Examinand actele si lucrarile dosarului,instanta constata ca reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de …. de metri patrati de teren intravilan situat in localitatea …,judetul Tulcea ce a apartinut bunicului,respectiv bunicii sale, …….Autorii reclamantului au detinut acest teren pana in anul 1989 cand a fost expropriat pentru construirea de blocuri,asa cum rezulta din adeverinta eliberata de primaria din Chilia Veche(fila 14).
Pentru rezolvarea prezentei cauze,instanta apreciaza necesar sa se stabileasca aplicabilitatea legilor funciare in privinta reconstituirii terenului cerut si numai in masura in care acest lucru este posibil se vor analiza si celelalte elemente de legalitate si temeinicie ale solicitarii.
Potrivit art.1 alin.1 din legea 10/2001, imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 … ,se restituie, in natura, in conditiile prezentei legi. Prin urmare,legea cadru in materie de restituiri de imobile este din anul 2001 legea 10,celelalte prevederi in materie de retrocedare avand caracter special.
Deasemenea,conform art.8 alin.1 din aceeasi lege, nu intra sub incidenta legii 10/2001, terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.Din aceasta prevedere legala rezulta ca terenurile extravilane nu sunt vizate de legea 10/2001,iar dintre terenurile intravilane sunt excluse de la aplicabilitatea acestei legi doar acelea care sunt vizate de legile funciare si care au fost cerute conform legii 18/1991 si legii 169/1997.
Imobilul in discutie nu este unul care sa se circumscrie ipotezelor reglementate de art.23-26 din legea 18/1991 pentru ca detentia terenului nu apartinea reclamantului,si nici celor prevazute de art.36 alin.1-4 din aceeasi lege pentru ca premisele din aceste texte nu sunt realizate in cauza.Singura ipoteza prevazuta de legea 18/1991 care ar putea fi analizata din perspectiva cererii reclamantului este cea prevazuta la art.36 alin.5,conform careia terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz, la cerere.
Cu toate acestea,textul in discutie trebuie privit in raport de prevederile art.10-11 din legea 10/2001 care reglementeaza exact situatia terenului din acest dosar,precum si cu cele ale art.52 din legea 10/2001 care arata ca orice prevederi contrare legii 10/2001.Cum textul din legea 18/1991 vizeaza aceleasi premise ca si textele indicate din legea 10/2001,acestea din urma fiind mai largi si in orice caz cu o procedura diferita de cea din legea fondului funciar,instanta apreciaza ca textul art.36 alin. 5 din legea 18/1991 este abrogate expres indirect de legea 10/2001.
Prin urmare,concluzionand,instanta apreciaza ca terenul in discutie(posedat de autorii reclamantului pana in 1989 si apoi expropriat pentru constructia de blocuri)este unul care se incadreaza,din punct de vedere al procedurii de reconstituire ,in prevederile legii 10/2001 si nu in cele ale legii 18/1991(dealtfel,reclamantul a uzat de aceasta procedura,cel putin in faza administrativa a acesteia ).
Pentru aceste considerente,instanta apreciaza ca solutia adoptata de parata in acest caz,chiar daca cu o alta motivare,este una corecta,astfel ca plangerea formulata va fi respinsa ca nefondata.

Tags: