Top

Actiune in constatare

SENTINTA CIVILA NR.2806
Sedinta publica din 29 octombrie 2008

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamantul ……………….. a formulat o actiune in constatare prin care solicita instantei de judecata sa constate indeplinirea conditiilor de operare a pactului comisoriu din contractul de vanzare – cumparare incheiat cu paratul ……………….. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a aratat ca la data de ……………., a vandut paratului un imobil situat in ………………… Acest contract avea inserat in cuprinsul sau o clauza de intretinere, paratul – cumparator fiind obligat sa ii acorde intretinere lunar in suma de 1.600.000 ROL, pretul efectiv al vanzarii fiind de 3.000.000 ROL. Cum de la data incheierii contractului, paratul nu a acordat intretinere, reclamantul a inteles sa formuleze actiunea din prezenta cauza, solicitand instantei sa constate indeplinirea conditiilor pactului comisoriu cuprins in contract, cu consecinta anularii contractului.
2. In vederea solutionarii cauzei, la termenul din data de …………….., instanta a audiat martorii propusi de catre reclamant ………….. si ………..

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

3. La data de ………………., reclamantul …………………… a instrainat catre paratul ……………………… un imobil situat in ………………, imobil compus din locuinta cu 4 camere, o bucatarie, magazie, garaj, precum si terenul aferent in suprafata totala de 3161 mp. Acest contract, denumit de catre parti contract de vanzare – cumparare cu clauza de intretinere, prevedea transmiterea dreptului de proprietate contra sumei de 3.000.000 ROL si acordarea de intretinere lunara (locuinta, hrana, imbracaminte, incaltaminte si medicamente), intretinere evaluata de catre parti la suma de 1.600.000 ROL lunar. Totodata, acest contract avea inserat un pact comisoriu care prevedea ca neindeplinirea obligatiei de intretinere de catre cumparator (paratul …………………….) duce de drept la „anularea” actului, fara somatie prealabila si fara chemare in judecata.
4. Din probele administrate in cauza (declaratiile martorilor ……………………..), rezulta ca dupa incheierea acestui contract, paratul nu a si-a indeplinit obligatiile asumate, neacordand intretinere vanzatorului asa cum prevedeau clauzele contractuale. Astfel, acesta nu a trimis bani, nu a acordat ajutor reclamantului in nici un fel si nu a mai luat legatura cu el de aproximativ 3 ani de zile.
5. Pentru corecta solutionare a cauzei, instanta va examina mai intai natura contractului intre parti, precum si calificarea juridica a actiunii formulate.
6. Astfel, se constata ca desi contractul este denumit de catre parti „contract de vanzare – cumparare cu clauza de intretinere”, per total obligatia de intretinere asumata de catre cumparator depaseste cu mult suma platita cu titlu de pret, aceasta din urma fiind cu mult sub jumatatea pretului imobilului. Astfel, practica judiciara a instantelor a considerat ca in aceasta situatie contractul incheiat intre parti este de fapt un contract de intretinere cu o clauza secundara ce prevede plata unui pret (asa numitul „contract de intretinere cu clauza de vanzare”).
7. De asemenea, in ceea ce priveste calificarea juridica a actiunii formulate, instanta constata ca prin cererea de chemare in judecata, reclamantul a solicitat „anularea” contractului incheiat cu paratul. De asemenea, si pactul comisoriu cuprins in acest contract, prevede ca sanctiune pentru neexecutarea obligatiei de a presta intretinere „anularea de drept” a contractului.
8. Desi se foloseste termenul de anulare, instanta apreciaza ca in realitate insa, sanctiunea ce intervine pentru nexecutarea obligatiei de intretinere este rezilierea. Sanctiunea juridica a anularii intervine doar pentru cauze anterioare sau cel mult concomitente incheierii actului juridic, ceea ce nu este cazul in speta de fata. In aceasta cauza, actul juridic a fost valabil incheiat, cu respectarea normelor legale incidente in materie, insa una din parti, ulterior incheierii sale, nu si-a executat obligatiile asumate, ceea ce atrage sanctiunea rezilierii actului atacat, avand in vedere caracterul de contract sinalagmatic cu executare succesiva a acestuia.
9. Avand in vedere cele aratate anterior, instanta va admite actiunea reclamantului si va constata intervenita rezilierea in ceea ce priveste contractul incheiat intre parti.

Etichete: