Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA 2680
Sedinta publica de la 20 Octombrie 2008

Deliberand asupra cauzei avand ca obiect plangere contraventionala, instanta retine urmatoarele:
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul … in data de …, sub nr. unic. … petenta … a contestat procesul- verbal de contraventie seria …emis in data de ……, solicitand anularea acestuia pentru netemeinicie si exonerarea de plata amenzii.
In motivarea plangerii formulate, petenta invedereaza instantei faptul ca la sediul din …… isi are sediul si punctul de lucru si o alta societate comerciala cu acelasi obiect de activitate, respectiv ……….., astfel ca fapta retinuta de agentii constatator nu numai ca nu exista, dar petenta nu isi desfasoara activitatea la acel sediu.
In drept, petenta invoca disp. OG 2/2001.
In sustinerea plangerii, depune inscrisuri, respectiv procesul-verbal de contraventie seria ……. (fila 4 dosar), certificatul constatator de la Reg. Comertului nr. …… dosar, si certificatul constatator de la Reg. Comertului nr. ……….., solicitand administrarea probei cu doi martori.
Intimata, legal citata, nu a depus intampinare, dar a depus inscrisurile intocmite cu ocazia constatarii faptei- raportul verbal de constatare din ….., ordinul de deplasare- fila 17 dosar, ordonanta pt interzicerea desfasurarii activitatii nr. …… fila 18 dosar, ordonanta privind interzicerea desfasurarii activitatilor nr. …- fila 19 dosar, proces-verbal de constatare din …. filele 20-21 dosar, proces-verbal de constatare din …- fila 22 dosar, instiintare de plata- fila 24 dosar, originalul procesului-verbal de contraventie constestat- fila 25 dosar, fotografii 26-45 dosar.
Instanta a incuviintat pentru petenta proba testimoniala cu doi martori, pe care i-a audit nemijlocit in sedinta publica din data de …., declaratiile acestora fiind consemnate la filele 65-66 dosar.
Instanta constata ca plangerea contraventionala este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.
In cauza, instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal seria … emis in data de …. (fila 4 dosar), petenta ….. a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 50.000 lei pentru savarsirea faptei prevazuta si sanctionata de disp. art. 6 lit.b pct.9 din H.G.984/2005, constand in aceea ca in data de …. la … din localitatea …. se produce paine in vederea comercializarii fara a avea aprobare sau inregistrare sanitara veterinara.
Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, instanta constata urmatoarele:
Sub aspectul legalitatii procesului-verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
Sub aspectul temeiniciei, si fata de sustinerile petentei care invoca ca fapta nu exista, la sediul unde s-au deplasat agentii constatatori fiind punctul de lucru al …… si nu al petentei din prezenta cauza, astfel ca cele consemnate la adresa din … nu pot fi imputate unei alte societati comerciale, instanta retine urmatoarele:
Din procesul-verbal de constatare, incheiat in data de …..- fila 15 dosar, rezulta ca agentii constatatori s-au deplasat in …., judetul …., pentru a efectuat un control la ….
Pe aspectul de fapt al deplasarii in ….., procesul-verbal de constatare se coroboreaza cu mentiunile din procesul-verbal de contraventie seria …. nr. ….. si cu ordinul de deplasare nr. …. – fila 17 dosar, care poarta la una din rubricile intitulate „sosit” stampila altei societati comerciale din aceeasi comuna din judet si cu declaratiile martorelor, care au aratat instantei ca au fost de fata in ziua cand s-au prezentat reprezentantii ….la sediul din …., probe de natura a face credinta instantei pe veridicitatea acestei imprejurari de fapt, contestata de petenta prin chiar cuprinsul plangerii contraventionale. Pentru aceste considerente, instanta urmeaza sa inlature aceasta aparare a petentei ca neintemeiata.
Apararile petentei ca in locul unde s-a desfasurat controlul isi desfasoara activitatea o alta societate comerciala si ca cele constatate nu puteau apartine ….. , urmeaza a fi inlaturate, pentru urmatoarele considerente:
Procesul -verbal de contraventie s-a intocmit in urma constatarilor „ex propriis sensibus” ale agentilor constatatori. Desi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art.34 si din imprejurarea ca agentul constatator a perceput „ex propriis sensibus” faptele consemnate in procesul-verbal contestat, fiind indeplinite exigentele impuse de principiul nemijlocirii in constatarea faptei contraventionale, rezulta ca procesul-verbal contraventional face dovada deplina a situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, aplicandu-se prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal, prezumtie care se inscrie in limita rezonabila pana la care poate opera aceasta si cu respectarea dreptului la aparare sub toate aspectele.
Prezumtia permite proba contrara, care , daca este facuta in cauza, inlatura puterea probatorie a procesului-verbal de contraventie.
Din declaratia martorei ….., propusa de petenta in aparare, rezulta ca …. nu a mai produs paine ….. de la inceputul anului ….. declaratie care se coroboreaza cu inscrisul – ordonanta nr. ….. emisa de ….- fila 19 dosar- din care rezulta ca pentru …..s-a interzis incepand cu data de …. desfasurarea activitatii de panificatie, declaratie care nu vine sa faca proba contrara pe constatarile agentilor de la …. din cuprinsul actului sanctionator contestat prin prezenta plangere deoarece acestia (agentii constatatori) nu atesta imprejurari de fapt legate de …, ci imprejurari de fapt legate de …… Deci obiectul probei testimoniale cu martora …. nu coincide cu obiectul probei cu inscrisuri (procesul-verbal seria …. nr. … emis in data de … de …) actul constatator al faptei contraventionale in sarcina petentei ….., motiv pentru care nu se exclud reciproc din ansamblul materialului probator administrat in cauza. Or, in conditiile in care obiectul celor doua probe nu coincide, nu pot constitui probe contrare. Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca nu s-a rasturnat prin proba testimoniala cu martora … prezumtia de veridicitate a procesului-verbal de contraventie.
In conditiile in care agentii constatatori s-au deplasat la fata locului- fapt ce rezulta nu numai din mentiunile agentilor constatatori din procesul-verbal de contraventie seria … nr. …., si din celelalte acte intocmite de agentii de constatare, dar si din declaratia martorei ….- fila 66 dosar (care arata ca stie ca in primavara acestui an a avut loc un control de la …., cele constatate se bucura de prezumtie de veridicitate si legalitate, prezumtie care poate fi rasturnata prin proba contrara, dar, in cauza, declaratia martorei Divi Mihaela nu poate constitui proba contrara de natura a rasturnna prezumtia, atata timp cat obiectul celor doua probe analizate nu este identic.
In ceea ce priveste certificatele emise de Registrul Comertului- filele 59-63, intr-adevar, acestea atesta ca la imobilul din ……, au sediul social doua societati comerciale, respectiv ..…., punctele de lucru ale celor doua societatii fiind diferite- respectiv pentru ……, …, iar pentru ….- ., dar retine instanta ca faptul ca o societate isi are punctul de lucru indicat intr-o localitate nu constituie o imposibilitate absoluta si insurmontabila ca respectiva societate sa isi desfasoare activitatea atat la sediul social cat si la punctul de lucru. Prin definitie sediul social este locul unde se va desfasura activitatea comerciala a societatii.
Mai mult, din declaratia martorei …. rezulta ca …. nu mai desfasura activitati de producere paine de la sfarsitul anului …, ci doar presteaza activitati de magazin mixt, fapt ce rezulta si din autorizatia nr. …. din care rezulta ca pentru …. s-a interzis incepand cu data de … desfasurarea activitatii de panificatie pentru numita …. ceea ce, prin deductie logica, face ca cele constatate de agentii constatatori, respectiv ca la data de …. cuptorul era in functiune, erau depozitati saci de paine si se gasea drojdie pentru dospit, sa constituie fapta ….
Asa cum rezulta din ordonanta nr. a …. societatii … i s-a ridicat autorizatia de functionare din data de … pentru punctul de lucru din . .. la fel si pentru societatea ..pentru punctul de lucru din …., insa societatii petente …. nu i s-a interzis producerea de paine la sediul social, aspect speculat de petenta in sensul ca a produs paine astfel cum au constatat agentii … la sediul din ….in considerarea faptului ca societatea …. avea si sediul social la imobilul din comuna pentru care reprezentantii … nu aplicasera sanctiuni cu caracter administrativ. De altfel, martora … arata ca … nu a mai produs paine la …., dar nu arata si ca societatea petenta nu a produs paine la acel imobil. Mai mult, ca este asa rezulta si din concluziile reprezentantului conventional al petentei, care arata la cuvantul in fond ca prin ordonanta nr….. reprezentantii …. au ridicat autorizatia numai pentru punctul de lucru al petentei.
Prezenta cauza nu are ca obiect a stabili prin probe certe daca …. a achizitionat in scopul vanzarii produse de panificatie, astfel ca declaratia martorei din care rezulta ca s-a achizitionat paine de catre … in scopul revanzarii astfel cum este obiectul sau de activitate nu constituie un aspect de natura a dezlega prezenta pricina, fiind neconcludenta in prezenta cauza.
Pentru aceste considerente, instanta retine ca fapta exista, este savarsita de petenta si realizeaza continutul constitutiv al faptei pentru care a fost sanctionata.
Sub aspectul individualizarii sanctiunii, instanta retine ca petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda aplicata in maximul special prev. de norma legala. Prin raportare la subiectul activ al faptei si la puterea economica a acesteia dedusa din capitalul social al societatii – 200 lei, instanta apreciaza ca cuantumul sanctiunii este de natura sa depaseasca scopul punitiv al sanctiunii si sa se transforme intr-o sarcina disproportionata pentru petenta, rupand justul echilibru intre gravitatea sanctiunii si urmari, imprejurari de natura a justifica reindividualizarea sanctiunii spre minimul special, astfel ca urmeaza sa reduca amenda contraventionala de la suma de 50.000 lei la 24.000 lei.

Etichete: