Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 2822
Sedinta publica din 30 octombrie 2008

Prin cererea de formulata la data de ………. si inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. …………… reclamanta …………………… a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratilor …………… si ……………..la plata sumei de 954, 94 lei debit principal reprezentand despagubirea nerecuperata de asigurator, dobanda legala calculata de la data platii despagubirilor pana la data recuperarii integrale a debitului principal si cheltuieli de judecata.
In fapt, reclamanta …………………arata ca paratii au incheiat contractul de credit nr. …. pentru suma de 5.000 lei, suma pe care s-au obligat s-o restituie in 60 de rate lunare, insa nu si-au indeplinit obligatia.
La data incheierii acestui contract intre …………………….. in calitate de asigurat si ….Asigurari SA in calitate de asigurator era incheiat contractul de asigurare pentru riscul financiar de neplata a ratelor de credit nr. ……..
De asemenea, reclamanta arata ca din cauza neachitarii ratelor de catre parati, asiguratorul ……………. a achitat asiguratei ………………….. ……….despagubiri in cuantum de 985, 46 lei.
In baza art. 22 din Legea nr. 136/ 1995 reclamanta se considera indreptatita sa recupereze restul de despagubire neachitat de parati.
Pentru recuperarea prejudiciului reclamanta i-a notificat pe parati.
In drept reclamanta invoca aplicarea art. 22 din Legea nr. 136/ 1995 privind asigurarile si reasigurarile in romania, art. 998, 999 c.civ., art. 4.10 din anexa 1 la contractul de credit nr. …………….
In dovedirea pretentiilor reclamanta a depus copii de pe contractul de credit bancar nr. …………… emis de ……………, contractul de asigurare ………………………….. notificarea nr. ……………, instanta incuvintand proba cu inscrisuri pentru reclamanta.
Cererea a fost legal timbrata.
Paratii desi legal citati nu au depus intampinare si nu s-au prezentat in instanta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: La termenul din …………, reclamanta S.C. …………… S.A. prin note de concluzii a depus o cerere de renuntare la cererea accesorie privind dobanda legala.
La data de …………… intre paratii ………….. si …………….. in calitate de titular credit si ……………. s-a incheiat contractul de credit bancar nr. ……….. prin care banca a acordat paratilor un credit in suma de 5.000 lei pe o perioada de 60 de luni, credit ce va fi rambursat in 60 de rate lunare.
Paratii nu si-au indeplinit obligatia asumata ramanand neachitat un rest de 1363, 83 lei.
La momentul incheierii contractul de credit bancar nr. ………… intre …………… si …………. era incheiat contractul de asigurare …………….. prin care prima in calitate de asigurat se oblige sa plateasca o prima de asigurare asiguratorului ……………., iar acesta sa preia riscul de neplata a ratelor si a dobanzilor aferente ( art. 1.1. ).
Potrivit art. 8.1. din contract, dupa efectuarea platii despagubirilor de catre asigurator, acesta dobandeste toate drepturile asiguratului in limita despagubirii platite, iar art. 8.2. prevede obligatia asiguratului de a comunica imprumutatului, in 5 zile de la efectuarea platii despagubirii ca asiguratorul s-a subrogat in drepturile asiguratului.
Prin eveniment asigurat partile au convenit ca acesta reprezinta neplata ratelor si a dobanzilor aferente de catre debitor, in conditiile in care debitorul nu plateste 2 rate scadente consecutive din credit sau dobanzi sau neplata ultimei rate aferente contractului de credit.
Raspunderea asiguratorului incepe la neplata a 2 rate scadente consecutive ( art. 4.1.). Cum paratii nu si-au indeplinit obligatiile, asiguratorul ………………..a achitat asiguratului ……………. despagubiri in cuantum de 985, 46 lei prin OP nr. ………, OP nr. ………, OP nr……………
Potrivit art. 22 din Legea nr. 136/ 1995 de la data acordarii despagubirilor asiguratorul se subroga in drepturile asiguratului impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.
Cum prin subrogatie reclamanta SC …………… SA a dobandit drepturile imprumutatorului ………………, aceasta este in drept sa solicite paratilor in calitate de imprumutati restul de despagubire neachitat de titularul creditului ……………… si girantul platitor ………………
Paratii au fost notificati de catre reclamanta sa se prezinte la conciliere insa acestia nu s-au conformat.
In baza art. 969 c.civ., conventiile legal facute au putere de lege intre parti.
Prin contract paratii s-au obligat sa restituie creditul utilizat si sa achite dobanda si comisioanele aferente la termenele scadente, obligatie care a fost incalcata astfel incat reclamanta , prin subrogatie are dreptul de a cere aceste sume.
In ceea ce priveste capatul de cerere privind plata dobanzii legale, reclamanat a solicitat ca instanta sa ia act de renuntarea la acest capat de cerere.
Fata de aceste considerente instanta retine ca cererea reclamantei este intemeiata si o va admite dispunand obligarea paratilor …………. si ……………… la plata catre reclamanta a sumei de 954,94 lei, reprezentand despagubirea nerecuperata de asigurator.
Conform art.274 C.pr.civ. fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea paratilor …………… si …………….. , aflati in culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta S.C. ………….. S.A., in cuantum de 183, 86 lei, reprezentand onorariu avocat, taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

Etichete: