Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 1564
Sedinta publica de la 06 iunie 2008

La data de …….., s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei ………., sub nr. ……. plangerea formulata de petentul ……… – persoana fizica autorizata, cu domiciliul in ……, str. ………. nr………., jud. ……. impotriva procesului verbal de contraventie nr. ….. din …….. incheiat de ……….. ………. prin are a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum total de ………… lei pentru savarsirea contraventiilor prevazute de art. 10 alin.2 din OUG 28/1999 si art. 7 lit.a din Legea 252/2003.
In motivarea plangerii, petentul a aratat, in esenta, ca actul sanctionator este lovit de nulitate absoluta intrucat sanctiunea a fost aplicata unei entitati juridice care nu exista, si netemeinic, avand in vedere faptul ca persoanele fizice autorizate, conform Legii 300/2004 nu au obligatia de a detine registru unic si nici aparat de marcat electronic fiscal.
S-au depus la dosarul cauzei inscrisuri.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca nefondata.
A aratat intimata ca sanctiunea nu a fost aplicata “entitatii juridice” ci unei persoane fizice autorizate ……… iar obligatia detinerii registrului unic de control si a casei de marcat electronice fiscale este reglementata de norme imperative, respectiv HG 1766/2004 si OUG 28/1999.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In urma inspectiei generale fiscale efectuate pentru perioada ……. – …….. la PF ……… s-a constatat ca la data controlului, contribuabilul nu detinea registru unic de control si nici aparat de marcat electronic fiscal.
Pentru incalcarea prevederilor ar. 7 lit.a din Legea 253/2003 si art. 10 alin.2 lit.b din OUG 28/1999, agentul constatator a incheiat procesul verbal de contraventie nr. …….. prin care PF ”………..” reprezentata de ………. a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de …….. lei.
Sustinerile petentului cum ca a fost sanctionata o persoana care nu exista sunt intemeiate.
Relevanta sub acest aspect este mentiunea calitatii de reprezentant a petentului …….., mentiune consemnata in continutul procesului verbal. Asadar, agentul constatator a facut o distinctie intre …… si PF ………, aplicand sanctiunea contraventionala acestuia din urma.
Or, asa cum a precizat si petentul procedura speciala de autorizare a unei persoane de a desfasura anumite activitati nu este de natura a crea o persoana distincta care poate raspunde contraventional.
Se concluzioneaza, asadar, ca in cauza sanctiunea contraventionala a fost aplicata unei persoane care nu exista.
Referitor la conditiile de forma ale procesului verbal contestat, prevazute de art.17 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, se retine ca in cauza agentul constatator a omis sa mentioneze data savarsirii faptelor contraventionale retinute in sarcina petentului.
Potrivit art.6 din OUG 28/1999, obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fiecare locatie, iar potrivit art.10 lit.a din aceleasi act normativ constituie contraventie neindeplinirea de catre operatorii economici a obligatiei de a se cota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele stabilite.
Cea de-a doua contraventie retinuta in sarcina petentei este incriminata de art.7 lit.a din Legea 252/2003 si constata neindeplinirea obligatiei de a achizitiona registru unic de control in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
Se retine asadar, ca pentru achizitionarea casei de marcat si a registrului unic de control, legiuitorul a prevazut un anumit termen, imprejurare fata de care cele doua contraventii nu fac parte din categoria contraventiilor continue in cadrul carora incalcarea obligatiei legale dureaza in timp. In atare situatie, nu se poate retine ca data savarsirii contraventiei este data constatarii acesteia.
Pentru considerentele mai sus aratate, instanta va admite plangerea si, pe cale de consecinta, va anula procesului verbal de contraventie nr. …….. din …….. incheiat de ……….., ca nelegal.

Etichete: