Top

Contestatie la executare

Sen.pen.nr.143/2009

Contestatie la executare

Sub numărul …. din ….. s-a înregistrat pe rolul …… contestaţia la executare formulată de către petentul condamnat ………

În motivarea contestaţiei, petentul a arătat că doreşte să clarifice unele nelămuriri existente într-un dosar în care a fost judecat de către Judecătoria Agnita, fără a indica însă numărul dosarului şi numărul sentinţei penale.

Prin sen.pen.nr….. a ……. s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea ….., reţinându-se în motivarea acestei hotărâri că la data formulării contestaţiei petentul se afla încarcerat în ……

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosarul numărul …. din ……

La dosarul cauzei au fost ataşate, în copie, mandatele de executare a pedepsei închisorii nr……. şi mandatul de executare a pedepsei închisorii ….. emis de către …….

La termenul din ……, instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei sale materiale şi a rămas în pronunţare pe acest aspect.

Relativ la această excepţie, potrivit art.460 C.proc.pen., competentă să soluţioneze contestaţia la executare, este instanţa de executare sau instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare, în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Din dispoziţiile art.418 C.proc.pen., rezultă că prin instanţă de executare se înţelege instanţa care a pronunţat hotărârea în primă instanţă.

În prezenta cauză, petentul se află în executarea a două mandate, unul emis de către Tribunalul ….., pentru o pedeapsă de 7 ani închisoare, iar celălalt emis de către Judecătoria ……, pentru o pedeapsă de 8 ani închisoare, cele două pedepse nefiind până în prezent contopite. În aceste condiţii, instanţa apreciază că este competentă de a soluţiona contestaţia petentului instanţa corespunzătoare în grad instanţei de executare a cărei hotărâre de condamnare a rămas ultima definitivă, aceasta fiind sen.pen.nr……. a …. Giurgiu, definitivă prin încheierea …. a ……..

Trebuie observat că petentul nu a precizat concret pe care dintre cauzele enumerate de dispoziţiile art.461 lit. a-d îşi întemeiază contestaţia şi nici care dintre cele două mandate de executare este contestat, situaţie în care, în condiţiile în care oricum competenţa nu poate aparţine acestei instanţe, se impune declinarea competenţei către Tribunalul Tulcea.

Etichete: