Top

Evacuare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 238

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 26 ianuarie 2009

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Tulcea la 14.10.2008,reclamantul ….. a solicitat instantei evacuarea paratei……. din imobilul situat in municipiul Tulcea ………..

In motivare,reclamantul arata ca desi termenul de inchiriere a imobilului in discutie a expirat si desi i s-a solicitat,parata nu a parasit spatiul ,continuand sa-l foloseasca fara drept.

In doedire au fost depuse: notificare,contract de inchiriere,contract de vanzare –cumparare autentificat sub nr.1285/2007 si s-a cerut luarea unui interogatoriu paratei.

Prin intampinarea depusa,parata a solicitat ca cererea sa fie respinsa,aratand ca dupa expirarea termenului de un an de inchiriere partile au convenit prelungirea acestuia cu inca trei ani.Pentru ca parata nu a fost de acord cu majorarea chiriei,se mai arata,reclamantul a cerut evacuarea acesteia.

Nu au fost solicitate probe in sustinerea intampinarii.

Examinand actele si lucrarile dosarului,instanta constata ca partile din prezenta cauza au fost parti in contractul de inchiriere a imobilului situat in municipiul Tulcea ………… ………. ,reclamantul avand calitatea de locator ,iar parata pe cea de locatar,pe o perioada de un an(de la 15.06.2007 si pana la 15.06.2008). De asemenea,potrivit aceluiasi contract,prelungirea termenului de inchiriere se va putea face numai cu acordul partilor ceea ce conduce la ideea inaplicabilitatii regulilor de la tacita relocatiune.

Dupa expirarea termenului locatiunii,parata continua sa foloseasca spatiul inchiriat desi drepturi locative,in raport de probele administrate, nu mai avea.Din aceasta perspectiva sustinerea paratei ca s-a produs o noua inchiriere a aceluiasi imobil pe o durata de 3 ani nu poate fi retinuta de catre instanta pentru ca nu a fost in nici un fel probata.

Fata de aceste considerente, instanta constata ca parata ocupa un spatiu apartinand reclamantului,fara ca aceasta sa aiba vreun drept de folosire asupra acestuia,motiv pentru care cererea va fi admisa si parata silita judiciar sa paraseasca imobilul situat in municipiul Tulcea ……………………

Etichete: