Top

Plangere acte procuror

Sentinţa penală nr.187

Şedinţa publică din 23 februarie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la data de 27.01.2009 sub nr….. ca urmare a casării cu trimitere spre rejudecare, petentul … a formulat plângere împotriva rezoluţiei din dosarul 3254/P/2006 din 10.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, solicitând restituirea bunurilor ridicate de la locuinţa sa cu ocazia unor percheziţii domiciliare, in contradictoriu cu intimaţii …..

In motivare, petentul arata ca de la domiciliul sau a u fost luate bunuri de către organele judiciare care îi aparţin, bunuri care nu au mai fost restituite după ce in cauza s-a adoptat o soluţie de netrimitere a sa in judecată.

La dosarul cauzei s-au depus rezoluţia atacata si rezoluţia prim-procurorului adjunct in plângerea formulata de către petent.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constată că petentul contesta o măsură adoptată de către organele judiciare prin care, după ridicarea unor bunuri de la locuinţa petentului, acestea au fost predate către părţile vătămate din proces.

Plângerea făcuta de către petent in aceste condiţii este una inadmisibila pentru doua considerente:

– în primul rând, in condiţiile art.2781 din c.p.p. nu se pot contesta in fata instanţei decât rezoluţiile de netrimitere in judecata si nu orice probleme pe care organele judiciare le au de soluţionat in faza de urmărire penală, aşa cum este dispoziţia de restituire a bunurilor ridicate de la percheziţie către părţile vătămate.

– în al doilea rând, rezoluţia in discuţie este una care in mod definitiv a fost desfiinţată de către instanţa la solicitarea părţilor vătămate, in dosarul 2005/2008 al Judecătoriei Tulcea. Prin urmare, petentul are calitatea in continuare de inculpat intr-un dosar aflat in faza de urmărire penala.

Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază cererea ca inadmisibila si o va respinge ca atare.

Etichete: