Top

Plangere Contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 299

Şedinţa publică de la 02 Februarie 2009

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.01.2008, sub nr.110/327/2008, petentul _, a contestat procesul verbal de contravenţie seria PCA nr.2567907 din data de 07.01.2008 întocmit de intimatul _, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că, în seara zilei de 07.01.2008, în jurul orei 18,30, în timp ce executa o manevră de întoarcere în vederea parcării autoturismului personal pe partea opusă a străzii, un autoturism marca Cielo Daewoo, condus de numitul Păcuraru Daniel Florin, l-a tamponat lateral-dreapta, avariindu-i autoturismul. Se arată, că accidentul s-a produs pe fondul existenţei condiţiilor meteo nefavorabile pe carosabil, polei, autoturismul Cielo având viteza neadaptată la condiţiile meteo.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului-verbal mai sus-menţionat.

Intimatul, nu a formulat întâmpinare, dar a depus la dosar declaraţiile celor doi şoferi implicaţi în accident – filele 12 -14 care au stat la baza încheierii actului sancţionator.

În dovedirea celor reţinute în actul de constatare, în conformitate cu dispoziţiile art. 132 alin. 1 C.proc.civ., intimatul a depus la dosar un raport al agentului constatator, în completarea actului de constatare.

Prin sentinţa civilă nr.909/01.04.2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul _.

Prin decizia nr. 609/12.09.2008, Tribunalul Tulcea a admis recursul declarat de reclamant şi a dispus rejudecarea cauzei de către prima instanţă, reţinând că sentinţa civilă nr.909/01.04.2008 este nelegală şi netemeinică, întrucât instanţa a judecat cauza în fond cu procedură nelegal îndeplinită în ceea priveşte societatea de asigurare

Cu prilejul rejudecării plângerea s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 11.11.2008, sub nr.5461/327/2008.

În cauză a fost administrată proba testimonială, fiind audiat martorul Drăgoi Constantin.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

La data de 07.01.2008, ora 18,30 a condus autoturismul marca „Renault” pe str. Babadag din municipiul Tulcea, iar la intersecţia cu aleea de acces a garajelor, din spatele blocurilor de pe str. Babadag, din faţa Băncii Romextera (intersecţie nedirijată) a întors fără să se asigure din partea dreaptă, neacordându-i prioritate de dreapta autoturismului, marca Daewoo Cielo, care circula în sensul de coborâre, care a frânat brusc, intrând în derapaj şi a intrat în coliziune cu acesta.

În ceea ce priveşte fapta, astfel cum a fost descrisă de agentul constatator, instanţa reţine că aceasta se circumscrie dispoziţiilor legale art. 51 alin. 1 din OUG nr.195/2002 şi sancţionată de art. 101 alin.3 din OUG nr.195/2002.

Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveşte temeinicia actului sancţionator, instanţa reţine că petentul nu a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt decât cea reţinută în sarcina sa în procesul-verbal de contravenţie. Din actele si lucrările dosarului rezultă că nu a fost răsturnată prezumţia de veridicitate cu privire la situaţia de fapt reţinută în procesul-verbal de contravenţie de către agentul constatator, fapta săvârşită de acesta întrunind elementele constitutive a contravenţiei prevăzute de art. 51 alin. 1 din OUG nr.195/2002.

Potrivit dispoziţiilor menţionate la intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament, încălcarea acestei obligaţii fiind sancţionată potrivit dispoziţiilor art. 101 alin.3 lit. a) cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile.

Petentul nu contestă derularea evenimentului, arătând că în timp ce executa o manevră de întoarcere în vederea parcării autoturismului personal pe partea opusă a străzii, un autoturism marca Cielo Daewoo, l-a tamponat lateral-dreapta, avariindu-i autoturismul. Se arată, că accidentul s-a produs pe fondul existenţei condiţiilor meteo nefavorabile pe carosabil, polei, autoturismul Cielo având viteza neadaptată la condiţiile meteo.

Culpa comună în producerea accidentului rezultă şi din declaraţia martorului audiat care a arătat că petentul trebuia să se gândească la faptul că maşina care cobora pe str. Babadag, şi care se afla la circa 20 de metri de maşina petentului, nu putea să oprească având viteza prea mare, pentru condiţiile respective, drumul fiind foarte alunecos, cu polei.

Astfel, din analiza ansamblului probator existent la dosar prin procesul verbal s-a reţinut culpa comună a ambilor conducători auto în producerea incidentului, petentul fiind sancţionat pentru că nu a acordat prioritate la efectuarea manevrei de întoarcere, iar celălalt şofer implicat în incident pentru că nu a adaptat viteza la condiţiile unui carosabil acoperit ci polei.

Instanţa reţine că petentul nu s-a conformat obligaţiei impuse de lege relativ la deplasarea în condiţii de siguranţă pe drumurile publice şi respectarea regulilor de circulaţie în cadrul intersecţiilor nedirijate, astfel încât se apreciază că prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal nu a fost răsturnată.

Faţă de împrejurarea că petentul a fost sancţionată cu aplicarea avertismentului, nu se pune problema reindividualizării sancţiunilor în condiţiile în care gradul concret de pericol social al faptei corespunde sancţiunilor aplicate.

În temeiul art.34 alin.1 din O.G. nr.2/2001, instanţa apreciază că plângerea dedusă judecăţii este evident neîntemeiată şi în consecinţă, urmează a o respinge.

Etichete: