Top

Incredintare minori

SC.383/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamantul …………. a solicitat in contradictoriu cu parata ………………. încredinţarea minorei ………………. spre creştere si educare, precum si obligarea la plata unei pensii de întreţinere către minora. In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat ca a cunoscut-o pe parata in anul 1992 si a început o relaţie de concubinaj cu aceasta care a durat până in 2008 si ca din aceasta relaţie de concubinaj a rezultat minora ………………., născuta la 31.10.1993. In luna mai 2008, parata a părăsit-o pe minora, de la acest moment ea aflandu-se in grija reclamantului, fiind puternic ataşata sufleteşte de el.

2. Legal citată, pârâta a fost prezenta in instanţa la termenul din 28.01.2009, aceasta arătând ca este de acord cu admiterea acţiunii aşa cum a fost formulata. De asemenea, tot la acest termen instanţa a procedat la ascultarea minorei in camera de consiliu.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

3. Din materialul probator administrat in cursul cercetării judecătoreşti, instanţa constata ca minora …………. s-a născut la data de 31.10.1993, in urma relaţiei de concubinaj dintre reclamantul …………… si pârâta …………………

4. In ceea ce priveşte primul capăt de cerere referitor la încredinţarea minorei, instanţa, având in vedere concluziile referatului de ancheta sociala efectuat in cauza, dar si înţelegerea părţilor si pozitia exprimata de către minora la momentul ascultării sale in camera de consiliu, va admite acţiunea si va încredinţa minora ……………. spre creştere si educare către reclamant.

5. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil […]”, astfel ca pârâta va fi obligata la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat anterior.

Etichete: