Top

OUG 119-2007

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 591

Sub numarul … din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamanta-creditoare ……, prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâta-debitoarea ….., sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de …… de lei, reprezentând contravaloarea unor produse furnizate societatii pârâta si neachitate de catre aceasta.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca i-a vândut societatii pârâta o serie de produse reprezentând accesorii decorative pentru evenimente festive, valoarea totala a bunurilor vândute fiind de …..de lei. Pentru vânzarea acestor produse societatea reclamanta a întocmit mai multe facturi fiscale, la momentul achizitionarii marfurilor de catre pârâta, facturi care însa nu au fost achitate de catre aceasta.

În drept, au fost invocate dispozitiile O.U.G. nr.119/2007.

În probatiune reclamanta a depus la dosarul cauzei fotocopii de pe mai multe facturi fiscale si un certificat de înregistrare (filele …..).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de ….de lei potrivit chitantei atasata la fila …. si cu … lei timbru judiciar.

Pârâta ….. legal citata, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în fata instantei, prin reprezentant, pentru a propune probe în aparare.

Examinând cauza pe baza probelor administrate si a dispozitiilor legale incidente în materie, instanta constata ca actiunea reclamantei este întemeiata, în parte, si anume în limita sumei de ….. de lei. Astfel, reclamanta a vândut societatii pârâta mai multe produse, întocmind în acest sens un numar de ….facturi fiscale, al caror continut a fost însusit de catre pârâta prin semnatura si stampila, fara însa ca pârâta sa îsi îndeplineasca obligatia de plata a contravalorii respectivelor produse.

Aceasta suma reprezinta o creanta certa în conditiile art.379 alin.3 C.proc.civ, existenta ei fiind neîndoielnica asa cum rezulta din facturile fiscale acceptate de debitoare prin semnatura si stampila.

Creanta este si lichida potrivit art. 379 alin.4 C.proc.civ. având un cuantum precis determinat. De asemene,creanta este exigibila, fiind ajunsa la scadenta în raport cu fiecare factura în parte.

Instanta va avea în vedere, la solutionarea cauzei, si dispozitiile art.7 alin. 4 din OUG 119/ 2007, care prevad ca în cazul nedepunerii întâmpinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

Totodata, instanta va avea în vedere ca potrivit dispozitiilor art.2 alin.1 din O.U.G. nr. 119/ 2007 privind ordonanta de plata, aceasta procedura se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.

Fata de cele expuse,instanta retinând ca, în speta, creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei, creanta fiind reprezentata de suma de …….de lei, fiind certa ,lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C.com.

Etichete: