Top

Divort

SC.540/18.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………….. a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul …………. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 16.10.2004, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de Dobrescu. In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca este casatorita cu paratul din anul 2004, insa acesta din urma obişnuia sa practice jocuri de noroc, era violent fizic si verbal in ceea ce priveşte reclamanta.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorei …………….. la termenul din data de 14.01.2009 (fila 31 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta ………. si paratul …………… s-au casatorit la data de 16.10.2004, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria mun. Tulcea (seria CD nr. 473448). Din casatorie nu au rezultat copii minori.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de casatorie dintre cele doua parti sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ceea ce il priveşte pe parat, acesta avea o atitudine necorespunzătoare fata de reclamanta, pierzând nopţile la jocurile de noroc si provoca scandal, agresând-o totodată atât fizic si verbal.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa acestuia, conform art. 38(1) din Codul Familiei.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de Dobrescu.

Etichete: