Top

OUG 195

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea nr. …, a fost trimis în judecată inculpatul … ,pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare al instanţei, în sarcina inculpatului, că în data de 09.05.2008, aflându-se la conducerea autoturismului marca Renault Laguna, cu nr. de înmatriculare …. a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei la solicitarea justificată a organelor de poliţie.

Situaţia de fapt din rechizitoriu s-a stabilit în baza următoarelor mijloace de probă: procesul verbal de constatare încheiat de organele de poliţie, declaraţia martorului Onceanu Dumitru, coroborată cu propriile declaraţii date de învinuit prin care recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

În cursul cercetării judecătoreşti a fost audiat martorul Onceanu Dumitru care şi-a menţinut declaraţia dată în cursul urmăririi penale şi inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptei.

Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanţe reţine următoarele :

În data de 08.05.2008, în jurul orelor 22,00, inculpatul a fost acasă la un prieten unde a consumat o cantitate de circa 1000 ml bere alcoolizată.

Acolo a stat până în jurul orelor 02,15, când, împreună cu alte 4 persoane a plecat spre domiciliu, urcându-se la volanul autoturismului marca Renault Laguna cu nr.de înmatriculare … pe care l-a condus pe itinerarul strada Elena Doamnă –strada Păcii-strada Isaccei iar când a ajuns în dreptul Casei asigurărilor de sănătate din municipiul Tulcea a fost oprit de echipajul Poliţiei rutiere Tulcea, iar la solicitarea acestora de a se supune recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei a refuzat categoric.

În drept, faţă de situaţia de fapt astfel reţinută, se constată că fapta inculpatului care în data de 09.05.2008 aflându-se la conducerea autoturismului Renault Laguna cu nr. de înmatriculare cu nr. … a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, la solicitarea justificată a organelor de poliţie întruneşte subiectiv şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002.

Vinovăţia inculpatului este dovedită cu procesul verbal de constatare încheiat de organele de poliţie, declaraţia martorului Onceanu Dumitru coroborate cu declaraţia inculpatului, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti prin care a recunoscut săvârşirea faptei.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv gradul de pericol social al faptei săvârşite care aduce atingere siguranţei pe drumurile publice, de limitele de pedeapsă prevăzute de norma sancţionatoare, de persoana inculpatului care este la primul conflict cu legea penală şi a recunoscut în mod sincer săvârşirea faptei, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti.

Reţinând împrejurări ce pot constitui circumstanţe atenuante legale instanţa va da eficienţă dispoziţiilor prev. de art. 74 lit a,c Cod penal şi art. 76 lit d cod penal urmând a fi condamnat inculpatul la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

In baza art. 71 cod penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b Cod penal.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 cod penal şi apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia, se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare pe o durata de 2 ani şi 6 luni reprezentând termen de încercare potrivit art. 82 Cod penal.

Pentru a proceda în acest sens, instanţa a avut în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale şi a recunoscut săvârşirea faptei.

In baza art. 71 alin. 5 Cod penal, se va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate urmând ca în baza art. 359 Cod pr. penală, să se atragă atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 191 Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 130 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: