Top

Divort

SC.541/18.02.2009

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ………… a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ………….., solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 03.11.1991, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea minorei …………. (născuta 13.08.1994) spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamantul a arătat ca paratul consuma băuturi alcoolice, este foarte gelos si lucrează ocazional, acest lucru ducând la răcirea relaţiilor dintre soţi.

2. Legal citat, paratul s-a prezentat la termenul din 14.01.2009, arătând ca este de acord cu desfacerea casatoriei.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 11.02.2009 la audierea martorei ………….. De asemenea, a fost audiata minora ……………., dispunându-se totodată si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ……………… si paratul ………………. sunt casatoriti din data de 03.11.1991, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale localităţii Chilia Veche (certificat de casatorie seria C8 nr. 466365). Din casatoria celor doi a rezultat un copil, minora ………….. (născuta 13.08.1994).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca paratul are o atitudine necorespunzătoare in ceea ce priveşte relaţiile de casatorie, consuma bauturi alcoolice si pe fondul acestui consum are un comportament agresiv fata de reclamanta. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratului, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Perijoc.

7. In ceea ce priveşte minora …………….., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, dar si dorinţa exprimata de aceasta atunci când a fost audiata, instanţa va dispune încredinţarea acesteia spre creştere si educare către reclamanta.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmeaza a o plati”, iar „cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul său din muncă pentru un copil […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

Etichete: