Top

Plangere impotriva rezolutiilor procurorului

SENTINŢA PENALĂ NR. 93

Şedinţa publică de la 27.01.2009

La data de ……………., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………., plângerea formulată de petentul …………, domiciliat în ………….. împotriva rezoluţiei de respingere a plângerii nr. ………… din ………… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, prin care s-a solicitat instanţei, desfiinţarea acestei rezoluţii şi trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de intimaţii …………, domiciliat în ………… şi ………., domiciliat în ……………, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals, instigare la fals în înscrisurile oficiale şi uz de fals.

În motivarea cererii, petentul a arătat, în esenţă, că cercetarea penală este incompletă.

S-a ataşat la dosarul cauzei, dosarul de urmărire penală nr. ……….. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Prin sentinţa penală nr. ………., Judecătoria Tulcea a respins ca nefondată plângerea petentului, menţinând rezoluţia atacată.

Recursul declarat de către petent împotriva acestei hotărâri a fost admis de către Tribunalul Tulcea, care prin decizia penală nr. ………. a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza în rejudecare, aceleiaşi instanţe de fond.

La Judecătoria Tulcea s-a format dosarul nr. ………….

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de ………. petentul ………… a formulat plângere penală împotriva intimaţilor ………… şi …………, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi fals în declaraţii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulcea a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunile reclamate şi totodată a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 290, art. 291 şi art. 25-290 C.p.

Prin rezoluţia 555/P/2007 din data de 20.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, s-a confirmat propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de ………….. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25-290C.p., art. 291 C.p. precum şi faţă de …………. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C.p.

Pentru a adopta această soluţie procurorul a reţinut că probele administrate au dovedit, fără dubiu, faptul că în perioada 23.11.2006-28.11.2006 ……………. a fost internat în spital, internarea fiind făcută de urgenţă de către medicul spitalului, …………..

Plângerea formulată de către petent, în baza art. 278 C.p.p. a fost respinsă, ca nefondată, prin rezoluţia ……….. din data de ……… a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Analizând plângerea formulată de către petent în conformitate cu dispoziţiile art. 2781 C.p.p. în raport de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa constată că aceasta este întemeiată, având în vedere următoarele considerente:

Din declaraţia intimatului ………, existentă la dosarul de urmărire penală (fila 21) rezultă, contrar susţinerilor procurorului, că nu aceasta l-a internat, împrejurare faţă de care era necesar a se efectua cercetări pentru a se stabili ce medic din cadrul Spitalului Judeţean a dispus internarea, impunându-se şi audierea acestuia.

De asemenea, din foaia de observaţie clinică generală (fila 33 din dosarul de urmărire penală) rezultă că intimatul ……… a fost supus unei intervenţii chirurgicale precum şi altor investigaţii medicale, împrejurare faţă de care, în opinia instanţei, era necesară audierea tuturor medicilor care au semnat acest document medical şi nu doar a medicului curant, ………..

Mai mult decât atât, se impunea a fi solicitate conducerii spitalului toate documentele medicale în baza cărora a fost completată foaia de observaţie clinică generală.

Din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar de către petent în susţinerea plângerii (filele 8-13 din dosarul nr. ……….) rezultă că intimatul …….., în calitate de reprezentant al S.C. ……… S.R.L. Tulcea, societate desemnată administrator judiciar în dosarele ……. al Tribunalului Constanţa şi ……… al Tribunalului Tulcea, a efectuat o serie de operaţiuni în perioada în care era internat cum ar fi, de exemplu, deplasarea efectuată la data de ……. şi atestată de ordinul de deplasare ………… În atare situaţie, se impune a se solicita actele despre care se face vorbire în cele două rapoarte şi care se referă la perioada 23-28.11.2006.

Faţă de cele mai sus arătate, concluzionând că în cauză cercetarea penală este incompletă, instanţa va admite plângerea petentului …… şi în consecinţă, va desfiinţa rezoluţia nr. ……….. din data de 20.03.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii …………, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 25-290 C.p. şi art. 291 C.p. şi ……….., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 C.p., şi trimite cauza procurorului, în vederea începerii urmăririi penale.

Aşa cum s-a arătat mai sus, vor fi audiaţi medicul de gardă din data de 23.11.2006 precum şi medicii ale căror semnături sunt pe foaia de observaţie. Se vor solicita actele la care se face referire în rapoartele depuse de către intimatul ………… în dosarele aflate pe rolul Tribunalului Tulcea şi Tribunalului Constanţa, urmând a se administra orice alte probe care pot clarifica datele care să infirme sau să confirme existenţa infracţiunilor pentru care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii ………. şi ………..

Vor fi obligaţi intimaţii la plata a câte 60 lei fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat, şi la plata sumei de 600 lei către petent, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: