Top

Anulare inscrisuri

S.c. nr.631

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr. ……….., Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea a solicitat anularea diplomei de bacalaureat seria …., nr. ……… eliberată pe numele ……… de către ………….

S-a arătat în motivarea cererii că prin rezoluţia nr. …….. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus neînceperea urmării penale faţă de autor necunoscut pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 288 alin. 1 c.pen. constând în aceea că persoane ce au rămas neidentificate au plăsmuit diploma de bacalaureat seria ……, nr. ……….. eliberată pe numele ……..de către ……….., că răspunderea penală s-a prescris şi că pentru folosirea acestui înscris numitul ………. a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr. …………

La dosar a fost depus înscrisul a cărui anulare se solicită în original precum şi alte înscrisuri.

La data de ……. X…….. a formulat întâmpinare prin care arată că este de acord cu cererea reclamantei şi solicită admiterea acesteia în sensul anulării diplomei de bacalaureat falsă.

Analizând cauza, instanţa reţine că în anul 2006 pârâtul ……… s-a înscris la un concurs organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, prezentând diploma de bacalaureat seria ….., nr. ……… eliberată de către ………

În urma verificărilor efectuate a rezultat ……….. nu a eliberat niciodată o diplomă cu seria respectivă şi că pârâtul nu a urmat cursurile liceului respectiv. S-a mai stabilit că diploma cu seria şi numărul respectiv a fost eliberată de ……… numitului ……………

Rezultă deci că diploma de bacalaureat de care s-a folosit pârâtul este una falsă, cele consemnate în cuprinsul său necorespunzând adevărului.

Astfel fiind, instanţa va admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea şi va dispune anularea diplomei de bacalaureat seria ……., nr. …………. eliberată pe numele ……………….. de către …………..

Etichete: