Top

Liberare conditionata

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.685/327 din 02.02.2009, petentul-condamnat :……… a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că în interiorul locului de deţinere a participat la două cursuri de calificare, a fost recompensat de 11 ori.

De asemenea, mai arată că are doi copii minori.

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.2036/2006 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Condamnatul a început executarea pedepsei la 02.01.2007, urmând ca aceasta să expire la data de 01.07.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 851 zile.

De la data de 02.01.2007 până la 24.02.2009 condamnatul a executat un număr de 785 zile, la care se adaugă 42 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând 827 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul a avut o comportare corespunzătoare, nu a fost sancţionat disciplinar.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul nu a executat fracţia prevăzută de lege pentru a beneficia de liberare condiţionată, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 24.03.2009.

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 130 lei, onorariul apărătorului din oficiu (avocat Gaea Monica) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Tags: