Top

Divort fara copii

SENTINŢA CIVILĂ NR.432 DIN 10 FEBRUARIE 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe şi înregistrata la nr… din 15.01.2009 reclamantul .. a chemat în judecată pe pârâta .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, sa se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 30 septembrie 1978 şi trecută în registrul stării civile al Consiliului Popular al com. Somova, jud. Tulcea sub nr. ….

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că , de comun acord cu soţia sa, având şi acceptul copiilor majori, solicită desfacerea căsătoriei, renunţând la toate bunurile comune in favoarea soţiei şi neasumarea nici unei obligaţii materiale .A mai arătat reclamantul că in raport cu soţia sa, nu mai poate suporta să trăiască în România.

În dovedirea acţiunii a fost depus certificatul de căsătorie seria .. nr… eliberat de Consiliul Popular al com. Somova..

Examinând cererea, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile art.38 din Codul Familiei şi cum pârâta şi-a exprimat în faţa instanţei acordul pentru desfacerea căsătoriei, urmează a fi admisă cererea de divorţ şi va declara desfăcută căsătoria prin acordul părţilor.

De asemenea, urmează a se lua act de învoiala părţilor privind păstrarea de către pârâta a numelui dobândit in timpul căsătoriei, spre a se numi in continuare ….

SENTINŢA CIVILĂ NR.432 DIN 10 FEBRUARIE 2009

Prin cererea adresata acestei instanţe şi înregistrata la nr… din 15.01.2009 reclamantul .. a chemat în judecată pe pârâta .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, sa se dispună desfacerea căsătoriei încheiată la data de 30 septembrie 1978 şi trecută în registrul stării civile al Consiliului Popular al com. Somova, jud. Tulcea sub nr. ….

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că , de comun acord cu soţia sa, având şi acceptul copiilor majori, solicită desfacerea căsătoriei, renunţând la toate bunurile comune in favoarea soţiei şi neasumarea nici unei obligaţii materiale .A mai arătat reclamantul că in raport cu soţia sa, nu mai poate suporta să trăiască în România.

În dovedirea acţiunii a fost depus certificatul de căsătorie seria .. nr… eliberat de Consiliul Popular al com. Somova..

Examinând cererea, instanţa reţine că sunt îndeplinite în cauză condiţiile cerute de dispoziţiile art.38 din Codul Familiei şi cum pârâta şi-a exprimat în faţa instanţei acordul pentru desfacerea căsătoriei, urmează a fi admisă cererea de divorţ şi va declara desfăcută căsătoria prin acordul părţilor.

De asemenea, urmează a se lua act de învoiala părţilor privind păstrarea de către pârâta a numelui dobândit in timpul căsătoriei, spre a se numi in continuare ….

Etichete: