Top

Art 208-209 C.P.

SENTINŢA PENALĂ NR.160 din 17 februarie 2009

Prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, nr. …/P/2008, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului …., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 alin. 1 ,209 alin 1 lit. g,i Cod penal, cu aplic.art. 37 lit. b cod penal.

S-a reţinut în esenţă prin actul se sesizare al instanţei, în sarcina inculpatului, că în noaptea de 31.05.2008-01.06.2008, prin efracţie a pătruns în barul S.C. LISCOM S.R.L. TULCEA, de unde a sustras suma de 2337 lei.

Situaţia de fapt din rechizitoriu s-a reţinut în baza următoarelor mijloace de probă: procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi de surprindere în flagrant a învinuitului; reclamaţia şi declaraţia părţii vătămate; alte înscrisuri ; declaraţiile martorelor .. şi …; coroborate cu propriile declaraţii ale învinuitului prin care recunoaşte săvârşirea faptei.

În cursul urmăririi penale, prejudiciul a fost recuperat parţial, prin restituire.

Partea vătămată S.C. LISCOM S.R.L. TULCEA s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1209 mii lei în cursul urmăririi penal, reprezentând distrugerile provocate prin pătrunderea forţată în încăpere.

În cursul cercetării judecătoreşti, în baza art. 160 indice b alin. 3 Cod procedură penală, instanţa a menţinut măsura arestării preventive luată faţă de inculpat, apreciind că subzistă temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive.

S-a procedat la audierea inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptei, învederând că este de acord să despăgubească partea civilă cu suma solicitată.

Totodată, au fost audiate martorele … şi .. care şi-au menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale.

Analizând cauza, în raport cu probele administrate, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 31.05.2008, inculpatul s-a deplasat din Isaccea în municipiul Tulcea, cu intenţia de a se prezenta la doctor , în vederea efectuării unui control medical, lucru pe care nu l-a mai făcut.

La diferite localuri din municipiul Tulcea, a consumat băuturi alcoolice, în jurul orei 2,00 în dimineaţa zilei de 01.06.2008 ajungând la barul aparţinând S.C. LISCOM S.R.L., situat pe strada … în cartierul Dalas. Pentru că nu avea bani asupra sa, a hotărât să facă rost prin spargerea unui local.

Prin spatele magazinului, a escaladat până la terasa barului S.C. LISCOM S.R.L., după care, pe un geam a intrat într-o încăpere amplasată deasupra acestuia.

Din acea cameră a spart geamul uşii ce asigura intrarea în bar şi prin locul creat , a intrat în locaţie, cu acest prilej tăindu-se în cioburile de sticlă la o mână, de la tejghea, dintr-un sertar, a sustras întreaga sumă încasată în ziua precedentă, respectiv 2337 lei.

Zgomotul provocat prin pătrunderea sa, le-a determinat pe … şi …, angajatele magazinului situat la etajul inferior, sub bar, să declanşeze sistemul de alarmă şi să apeleze organele de poliţie.

La auzul sirenelor, inculpatul a părăsit incinta şi a sărit pe terasa barului, în exterior, cea mai mare parte a sumei de bani aruncând-o lângă nişte navete.

Echipele de intervenţie l-au imobilizat , găsind asupra sa asume de 530 lei , diferenţa de 1807 lei fiind identificată în apropierea inculpatului.

Lipsa unor probe certe din care să rezulte că acesta ar fi încercat să sustragă din barul părţii civile şi 10 pachete de ţigări, determină reţinerea în sarcina sa doar sustragerea sumei la care s-a făcut referire. De la faţa locului s-au ridicat 5 probe biologice de sânge, găsite pe diferite obiecte, societatea păgubită punând la dispoziţie un compact disc pe care sunt înregistrate cu camera de supraveghere a barului, imagini referitoare în special la momentul pătrunderii prin efracţie şi al surprinderii în flagrant al inculpatului.

În drept, faţă de situaţia de fapt reţinută, se constată că fapta inculpatului…care în noaptea de 31.05.-01.06.2008 , prin efracţie a pătruns în barul S.C. LISCOM S.R.L. de unde a sustras suma de 2337 lei, întruneşte din punct de vedere subiectiv şi obiectiv elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g şi i Cod penal.

Din examinarea fişei de cazier a inculpatului se reţine că acesta a fost condamnata anterior la mai multe pedepse, ultima fiind de 4 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală …/2003 a Judecătoriei Tulcea, astfel încât fapta dedusă judecăţii fiind săvârşită după executarea acestei pedepse şi fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 37 lit b Cod penal, se va reţine în sarcina inculpatului săvârşirea faptei în stare de recidivă postexecutorie.

Vinovăţia inculpatului este dovedită cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi de surprindere în flagrant a inculpatului; reclamaţia şi declaraţia părţii vătămate; alte înscrisuri ; declaraţiile martorelor .. şi …; coroborate cu propriile declaraţii ale inculpatului prin care recunoaşte săvârşirea faptei atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv : gradul de pericol social concret al faptei săvârşite care aduce atingere integrităţii patrimoniului; împrejurările săvârşirii faptei; prin reţinerea acelor situaţii ce califică furtul în speţă, pe timpul nopţii şi prin efracţie: persoana inculpatului, care nu se află la primul conflict cu legea penală, suferind anterior trei condamnări pentru fapte similare, dar şi incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 Cod penal.

Faţă de cele expuse, va fi condamnat inculpatul la o pedeapsă de 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.71 Cod Penal se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a doua, lit. b Cod Penal.

În baza art. 350 Cod procedură penală instanţa va menţine măsura arestării preventive urmând ca în baza art.88 Cod Penal să deducă din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestarea preventivă începând cu data de 1.06.2008 şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. LISCOM S.R.L. Tulcea urmând ca în baza art.14 şi 346 Cod procedură penală raportat la art. 998 şi următoarele Cod civil să fie obligat inculpatul la plata sumei de 1209 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă S.C. LISCOM S.R.L. Tulcea.

Pentru a proceda în acest sens, instanţa a avut în vedere principiul disponibilităţii ce guvernează în materie civilă, inculpatul fiind de acord să despăgubească partea civilă cu suma solicitată.

În baza art. l9l Cod procedură penală va fi obligat inculpatul la plata sumei de 370 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 200 lei onorariu avocat din oficiu se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea pentru avocaţi .. şi …., câte 100 lei fiecare.

Tags: