Top

Validare poprire

Sentinta civila nr.626

Sedinta publica de la 24 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr…………/327/2008 creditoarea ……. ………. a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea ………….. si cu tertul poprit ……………., validarea popririi înfiintata în mâinile tertului poprit conform adresei nr.363/2007/11.03.2008 pâna la concurenta sumei de 1622,44 lei si obligarea acesteia la plata sumei poprite.

În motivare creditoarea a aratat ca prin sentinta civila nr.1103/19.04.2006 pronuntata în dosarul nr.733/2006 de Judecatoria Tulcea, a fost admisa actiunea formulata de catre …………. Tulcea, obligând pârâta-debitoare ……………… la plata sumei de 19.209,67 lei.

Se mai sustine ca urmare a sentintei susmentionate, conform dispozitiilor art.3711 alin.2 si 3 Cod procedura civila s-a solicitat punerea în executare a acesteia în vederea recuperarii creantei, cerere în baza careia s-a format dosarul de executare nr.363/2007 pe rolul Biroului executorului judecatoresc …………..

Se mai precizeaza ca dupa încuviintarea executarii silite conform dispozitiilor art.387-388 Cod procedura civila s-a emis somatie catre debitoare pentru a face plata debitului datorat, iar conform dispozitiilor art.452 si urm. Cod procedura civila, urmare a tabelului depus de debitoare s-a procedat la înfiintarea popririi în mâna debitorilor debitoarei pâna la concurenta sumei înscrisa în tabel.

În dovedire creditoarea a depus la dosar o serie de înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1103 din 19.04.2006 a Judecatoriei Tulcea a fost admisa actiunea civila formulata de creditoarea …………. si a fost somata debitoarea ……………. sa plateasca creditoarei suma de 19.209,67 lei reprezentând contravaloare servicii apa, canal.

Ulterior s-a solicitat punerea în executare a acestei sentinte si a fost înfiintata poprirea asupra disponibilitatilor banesti pe care tertul poprit le datora debitoarei, asa cum rezulta din adresa nr.363/2007 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc …………..

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri din care rezulta ca la data introducerii actiunii tertul poprit nu-si îndeplinise obligatia de plata, însa ulterior a achitat suma de 1950 lei asa cum rezulta din copia chitantei seria TLBAB nr.08634525/34525/15.10.2008, suma care acopera debitul restant.

Fata de aceasta împrejurare, constatând ca debitul a fost achitat, instanta va respinge cererea de înfiintare a popririi si va desfiinta poprirea înfiintata de executorul judecatoresc …………. în dosarul nr.363/2007 în ceea ce priveste pe tertul poprit ………………

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta va obliga tertul poprit la plata acestor cheltuieli, reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar, având în vedere si disp.art.3717 alin.2, teza ultima, C. Pr. civ., potrivit cu care debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa înregistrarea cererii de executare si pâna la data realizarii obligatiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntara.

Etichete: