Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA NR. 791

Sedinta publica din 10 martie 2009

JUDECATORIA :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de ……..sub nr. ……., reclamanta ………. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul ………..obligarea acestuia sa În motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca, pârâtul este persoana cu handicap conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ……….

În perioada ……… a avut resedinta în municipiul ………… potrivit indicatiilor aflate pe cartea de identitate. În baza art. 59 lit. f din Legea nr. 448/2006, pârâtul avea obligatia de a aduce la cunostinta ……….. modificarea domiciliului sau resedintei, lucru nerealizat. Potrivit art. 58 alin. 10 si 11 din aceeasi lege, drepturilor persoanelor cu handicap se asigura prin bugetele proprii ale judetelor si se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului unde are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap.

Fata de împrejurarea ca pârâtul ……………… nu a avut domiciliul si nici resedinta pe raza judetului Tulcea, a primit indemnizatia lunara si bugetul personal complementar prin ……….., beneficiind necuvenit de suma de ……..lei. Reclamanta solicita obligarea pârâtului la predarea sumei de ……….lei primita necuvenit pentru perioada 19.11.2007-19.11.2008, când nu a avut domiciliul si nici resedinta pe raza judetului Tulcea, dar a primit indemnizatia lunara si bugetul personal complementar.

În drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 448/2006.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

În sustinerea cererii, reclamantul a anexat în copie urmatoarele înscrisuri: notificare nr……….. carte de identitate ……. certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ……. ( f. 7), borderouri ordonantate ( f. 10-18).

Desi legal citat, pârâtul nu s-a prezentat în fata instantei, nu a formulat întâmpinare si nici nu a propus probe în aparare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ……..s-a certificat ca pârâtul …….. are gradul de handicap accentuat si necesita protectie speciala. Aceste sume sunt platite de la bugetele proprii ale judetelor si se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului unde are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. Atât timp cât persoana respectiva are domiciliul sau resedinta într-un anumit judet, directia din acel judet are obligatia de a plati sumele cuvenit potrivit art. 58 alin. 10 si 11 din Legea nr. 448/2006. Schimbarea acestora face ca sarcina îndeplinirii obligatiei de plata sa revina directiei de la noul domiciliu sau resedinta. Asa cum rezulta din cartea de identitate a pârâtului ……….), aceasta a avut resedinta stabilita în mun. ……. în perioada 19.11.2007-19.11.2008.

În baza art. 59 lit. f din Legea nr. 448/2006, pârâtul avea obligatia de a aduce la cunostinta ………. modificarea domiciliului sau resedintei, lucru nerealizat. Prin neîndeplinirea acestei obligatii legale, directia a facut o plata nedatorata, astfel pârâtul va avea obligatia de a restitui suma de …….. lei primita necuvenit pentru perioada 19.11.2007-19.11.2008, când nu a avut domiciliul si nici resedinta pe raza judetului Tulcea, dar a primit indemnizatia lunara si bugetul personal complementar.

Din aceste considerente, instanta va admite cererea si va obliga pârâtul sa predea suma de …………. lei primita necuvenit pentru perioada 19.11.2007-19.11.2008, când nu a avut domiciliul si nici resedinta pe raza judetului Tulcea, dar a primit indemnizatia lunara si bugetul personal complementar.

Etichete: