Top

Intrerupere executare pedeapsa – renuntare

S.p. nr. 227/5 martie 2009

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea, înregistrata la nr. …………… ianuarie 2009, petentul ……… aflat în Penitenciarul Tulcea în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executarii acesteia motivat de faptul ca el este singurul sprijin al familiei sale.

La termenul din 5 martie 2009 petentul a comunicat instantei ca renunta la cererea formulata.

Analizând cauza instanta retine ca petentul se afla la data formularii cererii în Penitenciarul Tulcea în executarea unei pedepse de 3 ani si 6 luni aplicata prin sentinta penala nr……… a Judecatoriei Tulcea.

Potrivit art. 455 c.pr.pen. raportat la art. 453 alin. 1 lit. c c.pr.pen executarea pedepsei închisorii se poate întrerupe când din cauza unor împrejurari speciale executarea imediata a pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaza.

Petentul a renuntat la cererea sa de întrerupere a executarii pedepsei.

Având în vedere decizia nr. XXXIV a Înaltei Curti de Casatie si Justitie conform careia instanta investita cu solutionarea cererilor de amânare ori întrerupere a executarii pedepsei închisorii sau detentiunii pe viata, de revizuire sau contestatie la executare, în cazul retragerii acestora, urmeaza sa ia act de aceasta manifestare de vointa, instanta va lua act de retragerea cererii de catre petent.

Conform art. 192 alin. 2 c.pr.pen petentul va fi obligat la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av. ………

luni, 9 martie 2009

Etichete: