Top

Intrerupere executare pedeapsa

S.p. nr. 228/5 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante înregistrata la nr.. . august 2008 petentul …………, aflat la data formularii cererii în Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executarii acesteia motivat de faptul ca parintii sai sunt bolnavi si locuiesc într-o casa degradata.

La termenul din 5 martie 2009 s-a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta teritoriala.

Analizând cauza în ce priveste exceptia invocata instanta retine ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei petentul se afla în Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti, astfel cum rezulta din adresa nr. ………./18 februarie 2008 a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanta de executare este prima instanta de judecata.

În cazul de fata instanta locului de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare, este Judecatoria Braila în a carei raza teritoriala se afla Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti, astfel ca cererea petentului este de competenta acestei instante.

Drept urmare instanta, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Braila.

Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av………

Etichete: